1 príspevok / 0 nový
Maco
Publikácia "Cesta ku šťastiu"

Riaditeľom škôl sú zasielané publikácie "Cesta ku šťastiu" s DVD prezentované ako bezplatné materiály založené na zdravom rozume na riešenie svojich problémov. V sprievodnom liste je uvedené, že ich používa p. učiteľka z košickej školy na hodinách etiky. Ďalšie materiály ako plagáty, knihu aktivít, či príručky pre vyučujúcich dodáva občianske združenie pre školy bezplatne. Publikáciu spísal L. Ron Hubbard - zakladateľ Scientologickej spoločnosti. Upozorňujem, že sa jedná o spoločnosť označovanú ako sekta.

Obsah danej príručky sa v mnohých bodoch nezlučuje s etickými hodnotami našej spoločnosti a v niektorých statiach hraničí s diskrimináciou určitých skupín spoločnosti. Pripomína mi doslova učenie o eugenike. Je to úvod/Basic stupeň, ktorý sa vo vzdelávacích centrách v rôznych mestách na Slovensku rozširuje ďalšími platenými kurzami.

Školy, ktoré využívajú tento materiál sa vlastne stávajú náborovým strediskom nových členov tejto "spoločnosti", či sekty...