7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
zsr
PZ s prvou atestáciou

Dobrý deň.
Zamestnanec vyučuje v ZŠ dejepis a občiansku náuku. (študijný program - učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie). V roku 2016 vykonal štátnu skúšku v študijnom odbore systematická filozofia v študijnom programe systematická filozofia a obhájil dizertačnú prácu na tému Sociálno-filozofické aspekty konzekvencialistickej koncepcie trestu.
Od 01.07.2017 je zaradený ako samostatný PZ.
Na základe §30 odsek 1 zákona č. 138/2019 ju môžeme zaradiť od 01.07.2022 do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou ? Vopred ďakujem

Maria Pavlikova
PZ s prvou atestáciou

Akú štátnu skúšku vykonal ? Napíšte o aké štúdium sa jedná, presne z vysvedčenia.

zsr
PZ s prvou atestáciou

Na diplome je - ...skončila vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbore systematická filozofia v študijnom programe systematická filozofia a obhájila dizertačnú prácu na tému .... Priznáva sa akademický titul PhD.

Maria Pavlikova
PZ s prvou atestáciou

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa s titulom PhD. nie je vykonaná atestácia podľa § 30 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Skôr by sa dalo uvažovať o uplatnení § 30 ods. 3 uvedeného zákona.

zsr
PZ S PRVOU ATESTÁCIOU

Ďakujem.
Môže, ale nemusí :)
Skúsim to tlmočiť riaditeľovi ZŠ a uvidím :)

Dotynka Včelková
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, že do akej platovej triedy má byť zaradený asistent učiteľa v materskej škole. Mám ukončené stredoškolské vzdelanie učiteľka v materskej škole a vychovávateľstvo, potom vyššie odborné vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika a vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa predškolská a elementárna pedagogika. Zaujímalo by ma ešte,či ma vyššie odborné vzdelanie špeciálna pedagogika vie posunúť ďalej ako asistentku učiteľa detí s poruchami a kde ma vie posunúť. Mám prax 15 rokov ako učiteľka v materskej škole. Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na základe vysokoškolského vzdelania prvého stupňa spĺňate kvalifikačný predpoklad aj pre učiteľku materskej školy aj pre pedagogického asistenta. V oboch prípadoch Vám patrí zaradenie do 6. platovej triedy. Vyššie odborné vzdelanie špeciálna pedagogika Vás neposunie v zaradení nikde.