3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zsr
PZ s prvou atestáciou - doplnenie údajov

Dobrý deň.
Dňa 7.4.2022 som písala do skupiny tento príspevok-
Zamestnanec vyučuje v ZŠ dejepis a občiansku náuku. (študijný program - učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie). V roku 2016 vykonal štátnu skúšku v študijnom odbore systematická filozofia v študijnom programe systematická filozofia a obhájil dizertačnú prácu na tému Sociálno-filozofické aspekty konzekvencialistickej koncepcie trestu.
Od 01.07.2017 je zaradený ako samostatný PZ.
Na základe §30 odsek 1 zákona č. 138/2019 ju môžeme zaradiť od 01.07.2022 do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou ?

Vaša odpoveď znela-
Akú štátnu skúšku vykonal ? Napíšte o aké štúdium sa jedná, presne z vysvedčenia.

DOPLNENIE-
Na diplome je - ...skončila vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbore systematická filozofia v študijnom programe systematická filozofia a obhájila dizertačnú prácu na tému .... Priznáva sa akademický titul PhD. (nič viac na diplome nie je)

Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
PZ s prvou atestáciou - doplnenie údajov

Dnes som Vám odpovedala, niekde je to, skúste si to pohľadať. PhD. od 1. 1. 2022 nie je prvá atestácia.

zsr
PZ s prvou atestáciou - doplnenie údajov

Ďakujem. Takže mám tomu chápať, že zostáva v kariérovom stupni - samostatný PZ.