5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Iveta Mišiaková
PZ/OZ s 1.atestáciou - zaradenie

Dobrý deň,
môžem sa zaradiť PZ/OZ do kariérového stupňa PZ/OZ s 1.atestáciou, ak :
úväzok: - učiteľ ZŠ II.st. - anglický jazyk
čiast.úväzok: - školský psychológ
ak má ukončené vzdelanie:
r.2015- Univerzita Konštantína filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta -štud.program: Učiteľstvo psychológie a výchovy k občianstvu, št.skúšky: školská pedagogika, výchova k občianstvu, psychológia (titul: Mgr.)
r.2018 - Univerzita Konštantína filozofa v Nitre- Filozof.fakulta - rigorózna skúška v št.odbore: Učiteľstvo akademických predmetov (titul doktor pedagogiky- PaedDr)
r.2019- UK v Bratislave - Filozofická fakulta- Katedra psychológie - 4-semestrálne špecializačné vzdelávanie zo školskej psychológie.

Ako samostatný pedagogický zamestnanec je už 5 rokov.

Ďakujem

Maria Pavlikova
PZ/OZ s 1. atestáciou - zaradenie

Váš zamestnanec ako školský psychológ spĺňa kvalifikačné predpoklady na svoju činnosť v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 10, 5 bod. a môže byť zaradený do kariérového stupňa samostatný psychológ. Neuvádzate údaje o prvej atestácii, tak neviem posúdiť. So vzdelaním, ktoré uvádzate nie je kvalifikovaný učiteľ anglického jazyka. Predpokladáte, že to mám všetko vedieť, ale bohužiaľ neviem.

Iveta Mišiaková
PZ/OZ s 1.atest.- upresnenie

Prepáčte, ospravedlňujem sa, V r. 2007 AME Privátna jazyková škola - osvedčenie o absolvovaní skúšky z anglického jazyka na úrovni II.stupňa základného kurzu, st. A1-A2. V r.2009 - AME Privátna jazyková škola - štátna jazyková skúška z anglického jazyka na úrovni B2. V r.2015- Jazyková škola v Nitre - osvedčenie o absolvovaní dvojročného stredného kurzu anglického jazyka B1-B2.
1.Atestáciu nemá, ale má vzdelanie tretieho stupňa - doktorát: PaeDr. - rigorózna skúška v št.odbore Učiteľstvo akademických predmetov.
Ďakujem a ešte raz sa ospravedlňujem za nekompletné informácie.

Maria Pavlikova
PZ/OZ s 1.atest.- upresnenie

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa sa ukončuje titulom PhD. Vaša pani učiteľka aj psychologička môže byť v oboch prípadoch zaradená do kariérového stupňa samostatná OZ/PZ do 7. platovej triedy. Rigorózna skúška nie je vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a v súčasnosti nie sú za jej absolvovanie žiadne benefity.

Iveta Mišiaková
PZ/OZ s 1.atest.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď