2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
alena horvathova
Rada školy a výberové konanie

Dobrý deň. Potrebovala by som od vás vyjadrenie k problému Rady školy v MŠ a výberovému konaniu na riaditeľa. Naša rada školy má 7 členov. Ja som členka rady školy za pedagogických zamestnancov a mám záujem prihlásiť sa do výberového konania. Keď rodičia volili členov do rady školy,tak zvolili v prípade výberového konania,že ak sa ja zúčastním ako pedag. zamestnanec ďalšieho člena z rodičov,aby zostal nepárny počet členov rady a to 7.Nový predseda rady školy dal do štatútu počet členov 6 v prípade kandidatúry pedag. zamestnanca,ktorý je členom rady školy. A tvrdí ,že si to overil na školskom úrade,že je to tak v poriadku. Ja mám pochybnosť a tvrdím,že pri výberovom konaní má byť nepárny počet členov aj keď ide do výberového konania pedag. zamestnanec, ktorý je členom rady. V máji minulého roka bolo výberové konanie a prihlásil sa jeden kandidát a nezvolili ho. Poverenou riaditeľkou sa stala učiteľka zastupujúca kolegyňu na MD. ,ktorá nemá ani prax a ani kvalifikáciu. V septembri.nastúpila na 2 ročnú pedag. školu. Mám pocit,že zriaďovateľovi vyhovuje táto poverená riaditeľka,pretože je to bývalá pani poslankyňa a majú nadštandardné vzťahy a robí všetko pre to ,aby zasa nebola zvolená riaditeľka v riadnom výberovom konaní. Ak by zostalo do výberového konania iba 6 členov tak 2rodičia a nepedag. zamestnanecby hlasovali za mňa a predseda rady školy a 2 poslanci delegovaní zriaďovateľom by hlasovali proti mne. Prosím vás o vyjadrenie,aby som sa vedela správne rozhodnúť,či mám vôbec do toho ísť. V našej škôlke už učím 22 rokov a z toho som do príchodu zastupujúcej učiteľky bola 5 rokov opätovne poverenou riaditeľkou. Veľmi pekne Vám ďakujem.

Maria Pavlikova
Rada školy a výberové konanie

Dobrý deň,
regionálny úrad školskej správy musí dať správne informácie. S tým ja nebudem polemizovať. Ostatné vzťahy tiež nie sú predmetom tohto fóra.