8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
sbea
rada, usmernenie

Dobrý deň,

zástupkyňa riaditeľky školy absolvovala funkčné vzdelávanie v r. 2018. Základný modul by jej mal platiť do 2025 (7 rokov). Stačí ak si do 2025 urobí rozširujúci modul v súvislosti s novým Zákonom o pedag. zamestnancoch alebo musí absolvovať rozširujúci modul do 4 rokov od ukončenia teda (2018)?

Ďakujem Sedláčková

Maria Pavlikova
Rada, usmernenie

V súlade s § 89 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. sa funkčné vzdelávanie Vašej riaditeľky považuje za základný modul funkčného vzdelávania podľa nového zákona. V § 47 ods. 6 uvedeného zákona sa uvádza, že rozširujúce moduly funkčného vzdelávania absolvuje riaditeľ najneskôr do piatich rokov od začiatku výkonu funkcie. V tomto prípade do piatich rokov od účinnosti zákona, t. j. do 31. 8. 2024.

holdrosko1
funkcne vzdelavanie

Dobrý deň , pracujem vo funkcii vedúcej vychovávateľky 25 rokov, posledné funkčné vzdelávanie som absolvovala v roku 2013. Tento rok som si ho obnovila na vysokej škole rozširujúcim modulom zameraným na manažment . Stačí to alebo musím absolvovať všetky rozširujúce moduly a základný modul ? Ďakujem

Maria Pavlikova
Funkčné vzdelávanie

Posledné funkčné vzdelávanie ste absolvovali v roku 2013. Od tohto roku až doteraz ste vykonávali vedúceho pedagogického zamestnanca funkčného, prípadne funkčného inovačného vzdelávania ? V súlade s § 47 ods. 8 zákona č. 138/2019 Z. z. absolvovanie funkčného vzdelávania sa nevyžaduje, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorý získal najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na manažment školy. Ak ste neabsolvovali takéto vzdelanie, tak potom u Vás platí § 47 ods. 7 uvedeného zákona, a to, že základný modul a najmenej jeden rozširujúci modul funkčného vzdelávania absolvuje vedúci pedagogický zamestnanec do štyroch rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca. Vzhľadom k tomu, že ide o nový zákon, doba sa počíta od jeho účinnosti, t. j . absolvovať funkčné vzdelávanie ste povinná. do 31. 8. 2023. Skúste sa informovať aj na MŠVVaŠ SR.

Tatiana Matuchová
funkcne vzdelavanie

Dobrý deň prajem p. Pavlíková, riaditeľka absolvovala funkčné vzdelávanie základný modul v roku 2018. Za riaditeľku bola ustanovená 1.7.2017.

Rozširujúce moduly si musí spraviť všetky 4 do 4 rokov od účinnosti zákona 138/2019 čiže do 31.08.2023?
Čítala som vašu predchádzajúcu odpoveď, a teda podľa nej do 31.8.2023. Je to takto v poriadku? Nechceme niečo zanedbať (mne tvrdia viacerí že do 30.06.2022 - do 5 rokov od ustanovenia do funkcie, ale vtedy ešte neplatil zákon 138/2019)

Môžte ma prosím odkázať na nejaký zdroj, kde je napísané že od účinnosti zákona, ak robila funkčné vzdelávanie v našom prípade v roku 2018?

Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný večer

Tatiana Matuchová
funkcne vzdelavanie - oprava

Dobrý deň prajem p. Pavlíková, riaditeľka absolvovala funkčné vzdelávanie základný modul v roku 2018. Za riaditeľku bola ustanovená 1.7.2017.

Rozširujúce moduly si musí spraviť všetky 4 do 5 rokov od účinnosti zákona 138/2019 čiže do 31.08.2024?
Čítala som vašu predchádzajúcu odpoveď, a teda podľa nej do 31.8.2024. Je to takto v poriadku? Nechceme niečo zanedbať (mne tvrdia viacerí že do 30.06.2022 - do 5 rokov od ustanovenia do funkcie, ale vtedy ešte neplatil zákon 138/2019)

Môžte ma prosím odkázať na nejaký zdroj, kde je napísané že od účinnosti zákona, ak robila funkčné vzdelávanie v našom prípade v roku 2018?

Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný večer

Maria Pavlikova
Funkčné vzdelávanie

Vaša pani riaditeľka absolvovala funkčné vzdelávanie v roku 2018 a pretože nezačala funkčné inovačné vzdelávanie (nebolo to potrebné), tak rozširujúce moduly funkčného vzdelávania musí absolvovať v lehote, ktorá plynie od nadobudnutia účinnosti zákona č. 138/2019 Z. z. a ktorá je uvedená v § 47 ods. 6. Podľa môjho názoru do 31. 8. 2024. Táto časť zákona je aj pre mňa trochu komplikovaná, ale takto to chápem.

Tatiana Matuchová
funkčné vzdelávanie

Ďakujem, ja si tiež myslím že od účinnosti zákona.

Lebo napríklad keby zrobila funkčné napr. január 2015 tak podľa 138/2019 do 5 rokov má zrobiť 4 moduly a neexistuje že do januára 2020 by ich zrobila.

Ďakujem za usmernenie, budeme sa toho držať a moduly ukončí čo najskôr sa bude dať (aj pre istotu).

Možno sa ešte skúsim obrátiť na MŠVVaŠ či by mi nevedeli dať stanovisko k tomu § 47 písomne.

Keby náhodou sa k ničomu dopátram určite to tu napíšem.

Pekný deň