4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
sbea
rada, usmernenie

Dobrý deň,

zástupkyňa riaditeľky školy absolvovala funkčné vzdelávanie v r. 2018. Základný modul by jej mal platiť do 2025 (7 rokov). Stačí ak si do 2025 urobí rozširujúci modul v súvislosti s novým Zákonom o pedag. zamestnancoch alebo musí absolvovať rozširujúci modul do 4 rokov od ukončenia teda (2018)?

Ďakujem Sedláčková

Maria Pavlikova
Rada, usmernenie

V súlade s § 89 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. sa funkčné vzdelávanie Vašej riaditeľky považuje za základný modul funkčného vzdelávania podľa nového zákona. V § 47 ods. 6 uvedeného zákona sa uvádza, že rozširujúce moduly funkčného vzdelávania absolvuje riaditeľ najneskôr do piatich rokov od začiatku výkonu funkcie. V tomto prípade do piatich rokov od účinnosti zákona, t. j. do 31. 8. 2024.

holdrosko1
funkcne vzdelavanie

Dobrý deň , pracujem vo funkcii vedúcej vychovávateľky 25 rokov, posledné funkčné vzdelávanie som absolvovala v roku 2013. Tento rok som si ho obnovila na vysokej škole rozširujúcim modulom zameraným na manažment . Stačí to alebo musím absolvovať všetky rozširujúce moduly a základný modul ? Ďakujem

Maria Pavlikova
Funkčné vzdelávanie

Posledné funkčné vzdelávanie ste absolvovali v roku 2013. Od tohto roku až doteraz ste vykonávali vedúceho pedagogického zamestnanca funkčného, prípadne funkčného inovačného vzdelávania ? V súlade s § 47 ods. 8 zákona č. 138/2019 Z. z. absolvovanie funkčného vzdelávania sa nevyžaduje, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorý získal najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na manažment školy. Ak ste neabsolvovali takéto vzdelanie, tak potom u Vás platí § 47 ods. 7 uvedeného zákona, a to, že základný modul a najmenej jeden rozširujúci modul funkčného vzdelávania absolvuje vedúci pedagogický zamestnanec do štyroch rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca. Vzhľadom k tomu, že ide o nový zákon, doba sa počíta od jeho účinnosti, t. j . absolvovať funkčné vzdelávanie ste povinná. do 31. 8. 2023. Skúste sa informovať aj na MŠVVaŠ SR.