2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
EZZA
RD a iný úväzok

Dobrý deň,končí sa mi rodičovská dovolenka a mám nastúpiť do práce,ibaže na škole sa učí iba jeden predmet z mojej aprobácie geografia, ktorý zahŕňa 7vyučovacích hodín. Som kvalifikovaná učiteľka druhého stupňa:GEO cudzí jazyk ,tak som bola pôvodne zamestnaná, avšak keďže sa neučí môj druhý predmet cudzí jazyk, riaditeľ mi navrhol 6-7 hodín geo ,4hodiny Obč.Vých.,nejaké hodiny RV a zvyšok asistent alebo školský klub a platovo vraj ostanem v mojej triede 7. Je to naozaj tak? Alebo budem nekvalifikovana keďže počet hodín v mojej aprobacii je iba 7? Nebudem platovo ako 50%ucitel a 50%asistent?Nemal by ma prepustiť z organizačných dôvodov?Mám v tom prípade nárok na odstupné?ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
RD a iný úväzok

Dobrý deň,
nie sú mi známe skratky Vašich predmetov a aj dopĺňanie úväzku ako to uvádzate aj vychovávateľ aj pedagogický asistent asi nie je správne. Dôležité je ako Vás zaradí riaditeľ, on je za to zodpovedný. Môže Vás aj prepustiť z nadbytočnosti s odstupným, je to na jeho rozhodnutí.