Akčný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na 2017

17.02.2017
Reformy školstva

Ministerstvo školstva zverejnilo v súvislosti s prípravou reformy vzdelávania v regionálnom a vysokom školstve Akčný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na tento rok. Akčný plán obsahuje zoznam konkrétnych úloh s ich bližšou špecifikáciou a termínmi splnenia, a tak predstavuje ďalší významný krok pri napĺňaní cieľov národného programu.

V regionálnom školstve chce rezort predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a vypracovať vzdelávacie programy pre predprimárne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Cieľom je aj pripraviť ďalšiu sadu návrhov na redukciu, zjednodušenie a elektronizáciu vykazovania, administratívnych prác a vedenia pedagogickej dokumentácie na všetkých druhoch a stupňoch škôl. Jedným z 27 bodov týkajúch sa regionálneho školstva je aj vypracovať podrobnejšiu správu o medzinárodných výsledkoch štúdie PISA 2015, ale aj prehľad o výsledkoch slovenských žiakov a cez konkrétne analýzy poukázať na špecifiká, ale aj kritické oblasti vo vzdelaní a vzdelávaní našich 15-ročnych žiakov a zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva o 6% od 1.9.2017.

V oblasti vysokého školstva chce ministerstvo zabezpečiť realizáciu programu „Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2016 – 2019“, schváleného vládou vo februári 2016 a poskytnúť finančné prostriedky na rozvojové projekty vysokých škôl zamerané na podporu ich internacionalizácie. Ďalším cieľom je tento rok predložiť na rokovanie vlády SR návrh zmeny systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a zvýšenie finančných prostriedkov na existujúce schémy na podporu mobilít v oblasti terciárneho vzdelávania (ERASMUS+). Rezort má v pláne aj zvýšenie tarifných platov vysokoškolských učiteľov o 6% od 1.9.2017. a étvorenie verejnej diskusie o vhodnej štruktúre absolventov vysokých škôl a nástrojoch na jej dosiahnutie.

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: skolskyservis.teraz.sk

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte