B. Gröhling: Do reformy vzdelávania sa zapojili po prvýkrát okrem učiteľov aj žiaci a rodičia

20.05.2022
Reformy školstva

Učitelia, rodičia aj žiaci sa mohli po prvýkrát zapojiť do tvorby nového modelu vzdelávania. Dovedna prišlo viac ako 370 podnetov. Takmer polovica z nich bola čiastočne alebo úplne zapracovaná. Ide o prvú reformu v školstve, ktorá sa realizuje zdola. Ďalším krokom bude vypracovanie vzdelávacích štandardov, ktoré prinesú nielen zmeny v obsahu učiva, ale aj zmeny v hodnotení žiakov, či zážitkové vzdelávanie.

Rezort školstva začiatkom roka predstavil východiskové dokumenty, ktorými prezentoval zámer a ciele reformy Vzdelávanie pre 21. storočie. Historicky po prvýkrát sa do diskusie o reforme školstva môžu zapojiť tí, ktorých sa zmeny dotýkajú, vrátane učiteľov z praxe, rodičov a samotných žiakov. Môžu sa tak spolupodieľať na novom obsahu a formách vzdelávania.„Veľmi oceňujem všetkých učiteľov, riaditeľov a odborníkov, ktorí tvoria nový obsah vzdelávania. Vôbec po prvý raz sa na príprave zmien v učive podieľajú samotné školy a navyše ich aj pripomienkovala verejnosť, rodičia či žiaci. Naším cieľom je pripraviť moderné učivo hodné 21. storočia, v ktorom žiakov naučíme nielen si zapamätať informácie, ale vyhľadávať ich, pracovať s nimi, prepájať poznatky z rôznych predmetov a použiť ich v praxi," povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  Branislav Gröhling.Štátny pedagogický ústav získal počas konzultácií s verejnosťou viac ako 370 konkrétnych inšpirácií, podnetov a komentárov. Smerovali najmä k potrebe zmien práce učiteľov na hodinách. Výsledkom bude menej memorovania a viac prepojenia učiva s praktickým životom. Žiaci, ktorí sa do konzultačného procesu zapojili prostredníctvom Žiackeho poradného výboru, by najviac ocenili diskusie o environmentálnych témach.  „Všetkými podnetmi sme sa zodpovedne zaoberali. 200 pripomienok sme vyhodnotili ako pripomienky k samotným predloženým dokumentom a z nich sme 147 buď priamo zapracovali do znenia samotných pripomienkových dokumentov alebo budú zohľadnené pri príprave ďalších kurikulárnych dokumentov. Po konzultácii s odborníkmi v jednotlivých komisiách sme 53 pripomienok nevedeli zapracovať bez zásadnej úpravy celej kurikulárnej zmeny. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do procesu pripomienkovania zapojili,“ sumarizuje proces Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

Ako budú zmeny vyzerať?

Mnohí žiaci sa dnes v slovenských školách necítia šťastne,  sú demotivovaní a nevidia zmysel toho, čo sa učia. Môže za to aj učivo, o ktorom v škole pasívne počúvajú, píšu poznámky, alebo sa ho musia učiť naspamäť bez porozumenia hlbších súvislostí. Chýba im prepojenie s reálnym životom a prax v zručnostiach pre život v 21. storočí. Nový štátny vzdelávací program má ambíciu otvoriť cestu a povzbudiť učiteľov, aby tento stav zmenili.V súčasnosti sa veľa hovorí o kritickom myslení

 

Zdroj: minedu.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte