J. Horecký: Otvárame ďalších 16 Regionálnych centier podpory učiteľov

15.03.2023
Reformy školstva

Učitelia sa môžu oprieť o mentorov v ďalších 16 regiónoch. Rezort školstva vyhodnotil druhé kolo výzvy Učitelia pre 21. storočie, z 39 žiadostí z 20 regiónov hodnotiaca komisia vybrala 16 úspešných žiadateľov. Od nového školského roka bude tak fungovať už dovedna 32 Regionálnych centier podpory učiteľov. Ich primárnym cieľom je pomôcť učiteľom s prechodom na novú formu vzdelávania po zavedení kurikulárnej reformy. Zriadenie a činnosť centier sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Na to, aby bola implementácia kurikulárnej reformy úspešná, je v prvom rade potrebná príprava učiteľov na zmeny. Reforma počíta aj s novou rolou učiteľa v triede. Ten už nebude len „odovzdávač“ informácií, ale stane sa odborným sprievodcom. Žiakov bude viesť k tomu, aby sa naučili informácie vyhľadať, vyhodnotiť a správne použiť. Pripraviť učiteľov na túto novú rolu a pomôcť im pri samotnom zavádzaní zmien je prioritou rezortu školstva. Pedagogickým zamestnancom a školám budú poskytovať podporu krajské pracoviská NIVaM a tiež mentori v Regionálnych centrách podpory učiteľov (RCPU).

Úlohou regionálnych centier je poskytnúť kolegom - učiteľom v regióne individuálne poradenstvo a pomoc s prechodom na nové učivo a inovatívne metódy výučby, ktoré nadväzujú na kurikulárnu reformu. „Naším cieľom je podporiť týmto spôsobom školy a samotných učiteľov v regiónoch celého Slovenska pri zavádzaní zmien v obsahu a formách vzdelávania. Bude sa tak diať prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultácií predovšetkým v prioritných tematických oblastiach počas prechodu na nové kurikulum,“ vysvetľuje J. Horecký, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Medzi prioritné tematické oblasti, v ktorých mentori môžu poskytovať učiteľom pomoc, patria: vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma a digitálna transformácia.

 

Zdroj: minedu.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte