Ministerstvo hovorí o otvorenom učebnicovom trhu, robí opak

24.03.2021
Reformy školstva

Podľa Viliama Kratochvíla, vysokoškolského učiteľa, autora a spoluautora 21 učebnicových titulov z dejepisu pre základné školy a nižší stupeň osemročných gymnázií, sa s monopolom na učebnice vraciame späť pred rok 1989.

Ministerstvo školstva predložilo do legislatívneho procesu návrh novely tzv. školského zákona, kde v paragrafe 13 s prečudesným názvom „edukačné publikácie“ sa postavilo do úlohy vydavateľstva. „Ministerstvo školstva môže vyhotovovať rozmnoženiny edukačných publikácií s vydanou doložkou na základe súhlasu na použitie diela udeleného autorom licenčnou zmluvou; autor udeľuje súhlas ako licenciu v územne neobmedzenom rozsahu.“ Tento bod v dôvodovej správe ozrejmuje vysvetlením „Zároveň sa navrhuje, aby pre edukačné publikácie s doložkou mohlo ministerstvo školstva pôsobiť aj ako vydavateľ z hľadiska väčších možností pre autorov, ktorí nemajú záujem o záväzkový vzťah s komerčnými vydavateľstvami.“ Je totiž nepredstaviteľné, aby terajšie ministerstvo školstva na jednej strane (a pre verejnosť) hovorilo neustále o liberalizácii a otvorenom učebnicovom trhu a na strane druhej (potichu v zákone) pripravuje vytvorenie monopolu - štátneho vydavateľstva učebníc. Treba tiež pripomenúť, že aj proces schvaľovania učebníc je v rukách ministerstva školstva, a teda môžeme očakávať, že ministerstvo bude samému sebe a pre svoje vlastné štátne vydavateľstvo udeľovať doložky na učebnice.

Monopol na učebnice

Úlohou ministerstva však nie je vydávanie učebníc a pracovných zošitov, čo mimochodom v tomto zákone sa nazýva „edukačné publikácie“. Tento termín však nezodpovedá súčasnej úrovni vedeckého poznania v oblasti pedagogiky i didaktiky, či teórie výskumu učebníc. Tento neodborný výraz degraduje učebnicu ako jeden zo žánrov odbornej literatúry, aj tým, že svojou vágnosťou zakryje hocičo, nielen to, čo deklaruje ministerstvo. Len pripomínam, že vo väčšine európskych krajín sa učebnica označuje za hlavné edukačné médium, čo náležite vyjadruje jej postavenie vo výučbe. Pokiaľ ministerstvo bude samo, pomocou nejakej svojej už existujúcej inštitúcie, alebo dokonca novozaloženej štátnej inštitúcie vo svojom rezorte, vydávať „edukačné publikácie“, dostaneme sa späť pred rok 1989, kedy všetky učebnice vydávalo SPN ako štátne vydavateľstvo.Tento zvrat v proklamovanej „liberalizácii a otvorení učebnicového trhu“ môžeme považovať za návrat k monopolnému, jednotnému a nedemokratickému prostrediu.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte