Zmeny na školách sa dajú dosiahnuť aj rýchlymi riešeniami. Ministerstvu pomôžu svetoví experti

22.10.2021
Reformy školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spúšťa inovatívny projekt podporovaný z Nástroja technickej pomoci Európskej komisie, ktorý zvýši kvalitu vzdelávania na základných školách prostredníctvom lepšieho využívania informačných technológii počas vyučovania. Program pod názvom Projektový šprint má pomôcť efektívnejšie zaviesť aj podporné reformy z Plánu obnovy a odolnosti, v ktorom je na investície do digitálneho vybavenia a pripojenia škôl vyčlenených približne 190 miliónov eur.

Cieľom nového projektu je dať zúčastneným školským tímom zložených z učiteľov a žiakov priestor otestovať svoje nápady a riešenia v oblasti digitalizácie. Na dosiahnutie merateľného výsledku budú mať školy v prvej fáze 60 dní, počas ktorých môžu využiť pomoc a skúsenosti medzinárodných expertov zo Svetovej banky, podporu a účasť odborníkov z Európskej komisie. Na konci projektu ministerstvo vyhodnotí najefektívnejšie riešenia a pripraví usmernenie, ako by ich mohli využiť a zaviesť aj iné školy. Do projektu sa prihlásilo takmer 90 škôl, z ktorých boli pre prvú fázu do konca roka 2021 vybrané tri – každá z iného regiónu Slovenska.

Nevyhnutné zmeny pre budúcnosť vzdelávania

Na trhu práce rastie dopyt po zručnostiach pre 21. storočie. Podľa výskumu Európskej únie patria práve digitálne zručnosti, kritické myslenie a riešenie problémov medzi dnes už kľúčové schopnosti potrebné pre pracovný trh. Slovenské školy zaostávajú v oblasti digitálneho vybavenia, internetového pripojenia a podpory pri využívaní informačných technológií počas vyučovania i učenia sa.

Pandémia donútila mnohých učiteľov začať používať rôzne aplikácie, ale zmysluplné zaradenie digitálneho obsahu a informačných technológii do vyučovania je náročnejšie. Nedostatočný prístup žiakov, hlavne zo sociálne znevýhodneného prostredia, k internetu, počítačom či tabletom sťažuje ich učenie sa pri možnom dištančnom vyučovaní. Je potrebné, aby zdroje a obsah vzdelávania boli pre žiakov prístupnejšie, aby učitelia využívali inovatívne formy a metódy vzdelávania, ktoré budú zároveň prispôsobené podmienkam, v ktorých sa žiaci učia. Riešenie je nielen v modernizácii infraštruktúry, neustálom zdokonaľovaní zručností učiteľov a žiakov, ale aj v zmene učebných osnov tak, aby sa prispôsobili obsahu vzdelávania. Práve Projektový šprint bude testovať ako efektívnejšie nastaviť a implementovať tieto reformné programy z Plánu obnovy. Projekt školám umožní inovovať svoje pedagogické postupy s využitím informačných technológii, a umožní aj prepájať školy rôznych úrovní, čím sa vytvorí priestor na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu vzdelávania v budúcnosti.    

Testovanie projektu na slovenských školách

Na základe výzvy ministerstva školstva sa do konca júna prihlásilo takmer 90 škôl. V prvej fáze si metodiku projektového šprintu vyskúšajú tri školy - Základná škola s materskou školou Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou, Základná škola Rabčice v okrese Námestovo a Základná škola Laborecká z Humenného. Kritériami výberu škôl bola nielen ochota školy zapojiť sa do projektu a jasná vízia zlepšovania v oblasti digitálnej transformácie, ale aj jej veľkosť, typ, miera technického vybavenia, geografické umiestnenie, miera inklúzie, či prítomnosť digitálneho koordinátora.

Prvá fáza sa spúšťa od 21. októbra, pričom tri vybrané školy budú mať dva mesiace na to, aby si overili vlastné návrhy na zlepšenie v oblastiach, ktoré považujú za dôležité. Určia si, ako sa chcú k stanovenému cieľu dopracovať a ako budú svoj pokrok merať.  Ich cieľom môže byť napríklad zvýšiť podiel učiteľov s digitálnymi zručnosťami alebo zvýšiť počet vyučovacích predmetov, na ktorých budú v škole využívať moderné technológie či inovatívne metódy vzdelávania. Počas celej doby trvania testovania budú mať školy podporu ministerstva i zapojených medzinárodných inštitúcií. Po úspešnom otestovaní škôl v prvej fáze začne v budúcom roku na ďalších aspoň troch školách druhá fáza projektu.

 

Zdroj: minedu.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte