9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Martina Ladvenicová
Rekvalifikacia

Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadne mojej kvalifikácie a ďalšieho dovzdelávania.
Keďže sa vyskytli nezrovnalosti v mojej aprobácii, požiadala som o vyjadrenie v mojej Alma mater.
Z rektoriatu PdFUK som obdržala nasledovné potvrdenie, že som absolvovala nasledovné štúdium:
"Podľa, v danom čase, platných študijných programov absolvovala Martina Blahová magisterské dvojodborové štúdium: predškolskej pedagogiky; učiteľstva pre špeciálne školy, špecializácia: pedagogika zrakovo postihnutých.
Študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne školy bol zameraný aj na primárne vzdelávanie daného typu škôl. Za špeciálnu pedagogiku špecializácia: pedagogika zrakovo postihnutých pre 1. stupeň základných škôl pre žiakov so zrakovým postihnutím."

Ak chcem naďalej pracovať v špeciálnej základnej škole ako učiteľka, stačí mi aby som absolvovala rekvalifikačné vzdelávanie - psychopediu?

Ďakujem za vaše vyjadrenie.
S pozdravom, Martina Ladvenicová

Maria Pavlikova
Rekvalifikácia

Posúdenie plnenia kvalifikačných predpokladov pedagogického zamestnanca je v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. plne v kompetencii zamestnávateľa, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. Magisterské dvojodborové štúdium - študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne školy bol zameraný aj na primárne vzdelávanie daného typu škôl - by malo byť postačujúce ako kvalifikačný predpoklad pre učiteľku špeciálnej základnej školy. Riaditeľ školy má však k dispozícii potrebné dokumenty na posúdenie súladu a zhody získaného vzdelania so školským vzdelávacím programom.

Martina Ladvenicová
Rekvalifikacia

Ďakujem Vám za rýchlu odpoveď.

Znamená to teda že moja aprobacia by mala byť vyhovujúca aj pre kvalifikáciu učiteľky v špeciálnej základnej škole.
Je ďalej na riaditeľke školy, či je pre moju prácu potrebné si spraviť rozširujúce vzdelávanie.
Pochopila som to správne?
Ďakujem

Martina Ladvenicová
Rekvalifikacia

Ďakujem Vám za rýchlu odpoveď.

Znamená to teda, že moja aprobacia by mala byť vyhovujúca aj pre kvalifikáciu učiteľky v špeciálnej základnej škole.
Je ďalej na riaditeľke školy, či je pre moju prácu potrebné si spraviť rozširujúce vzdelávanie.
Pochopila som to správne?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Rekvalifikacia

Dobrý deň,
áno, tak som Vám to napísala. Rekvalifikácia nemôže byť na škodu, ak máte chuť sa vzdelávať.

Martina Ladvenicová
Rekvalifikacia

Ďakujem,prajem Vám pekný víkend.

Martina Ladvenicová
Rekvalifikacia

Dobrý deň, pani Pavlíková,
Posielam Vám ešte raz vyjadrenie z rektoriatu PdFUK ku mojej aprobácii.
Vo vyjadrení som zrušila dvojbodku pred názvom odboru.
S dvojbodkou je uvedený na mojom diplome.
Rada by som vedela, či je Váš názor rovnaký.
Je teda potrebná moja rekvalifikacia v oblasti psychopediu?
Viem, že nikdy nie je na škodu, ako ste sa vyjadrili, ale pred osudu sa pýtam ešte raz.

"Podľa, v danom čase, platných študijných programov absolvovala Martina Blahová magisterské dvojodborové štúdium predškolskej pedagogiky; učiteľstva pre špeciálne školy, špecializácia: pedagogika zrakovo postihnutých.
Študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne školy bol zameraný aj na primárne vzdelávanie daného typu škôl. Za špeciálnu pedagogiku špecializácia: pedagogika zrakovo postihnutých pre 1. stupeň základných škôl pre žiakov so zrakovým postihnutím."

Ďakujem za Vašu odpoveď a trpezlivosť.
Ladvenicová

Maria Pavlikova
Rekvalifikacia

Dobrý deň,
za odpoveďou zo dňa 27. 1. 2023 si stojím. Ste kvalifikovaná učiteľka špeciálnej základnej školy a rekvalifikácia je len na Vašom osobnom rozhodnutí. Nie je potrebná.

Martina Ladvenicová
Rekvalifikacia

Ďakujem Vám ešte raz. Prajem pekný víkend.