1 príspevok / 0 nový
Renáta Černáková
rencer

Dobrý deň!
Veľmi pekne prosím o informáciu:
Sme Spojená škola s organizačnými zložkami: Základná škola, Materská škola, CVČ, ZUŠ a ŠJ. Každá zložka má svojho zástupcu. Zaujíma aký úväzok má mať zástupca riaditeľa pre 1. stupeň, ak do jeho pôsobnosti patrí: 18 tried + 1 špeciálna trieda + 2 oddelenia ŠKD + 17 záujmových útvarov ?
A zástupca riaditeľa pre 2. stupeň, ak do jeho pôsobnosti patrí: 19 tried a 10 záujmových útvarov?
Ďakujem