5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Renka70
Renka

Dobrý deň
Chcem Vás poprosiť o odpoveď na otázku.
Na akom stupni riadenia bude zástupca 1. stupňa ZŠ, zástupca 2. stupňa ZŠ, ak je v škole riaditeľom štatutár, teda škola je s právnou subjektivitou.
Jeden zástupca bude zastupovať riaditeľa v plnom rozsahu v jeho neprítomnosti.
Druhý zástupca bude riadiť iba svoj zverený úsek.
Zástupcov si ustanovil riaditeľ, nekonalo sa výberové konanie v súlade s pracovným poriadkom.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Renka

Príplatok za riadenie sa stanovuje v súlade s § 8 zákona č. 553/2003 Z. z. na základe prílohy č. 8 nasledovne : Jeden zástupca bude zastupovať riaditeľa v plnom rozsahu v jeho neprítomnosti - stupeň riadenia - II. a. Rozpätie 10 - 30. Druhý zástupca bude riadiť iba svoj zverený úsek - stupeň riadenia II. b. rozpätie 8 - 24. Základná škola - pôsobnosť zamestnávateľa miestna.

Renka70
personalistika

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Ešte by som potrebovala vedieť, či zástupca, ktorý bude vykonávať zastupovanie v celom rozsahu v čase neprítomnosti riaditeľa, bude vedený ako štatutár, keď do funkcie ho ustanovil riaditeľ, nebol teda menovaný, neprešiel výberovým konaním.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Personalistika

V súlade s § 9 a § 10 Zákonníka práce štatutárnym orgánom - štatutárom školy je jedine riaditeľ. Zaužívalo sa, že ten zástupca, ktorý zastupuje riaditeľa školy počas jeho neprítomnosti je štatutár. Nie je štatutár, stále je iba zástupca riaditeľa školy, t. j. zástupca štatutára. Ak máte na mysli, že zástupca riaditeľa školy všetko podpisuje ako štatutár, tak áno, podpisuje, ale to musí byť upravené v pracovnom poriadku, v organizačnom poriadku, prípadne v náplni práce. Napr. uzatváranie pracovných pomerov nebýva v kompetencii zástupcu riaditeľa školy. Zástupca riaditeľa školy nemusí prejsť výberovým konaním a nemusí byť menovaný, aj to je len pozostatok zo starých čias. Žiadny paragraf, či už zo ZP alebo školských predpisov, to neurčuje a nedal by sa na jeho menovanie použiť žiadny konkrétny paragraf. Vyberá ho riaditeľ. Zástupca riaditeľa školy musí mať uvedený v pracovnej zmluve ako druh práce "Zástupca riaditeľa školy".

Renka70
personalistika

Ďakujem pekne za odpoveď.