5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Renka70
Renka

Dobrý deň
Chcem sa opýtať. Máme školu bez právnej subjektivity. Ak prijme zamestnávateľ-obec ( starosta) riaditeľkinho syna do pracovného pomeru na vykonávanie pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent, musí to ošetriť v nejakom vnútornom poriadku napr. v organizačnom? Ak áno, v akej súvislosti.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Renka

V § 7 zákona č. 552/2003 Z. z. je uvedené, že zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami nemožno zaradiť do vzájomnej podriadenosti alebo nadriadenosti; okrem zamestnancov zamestnávateľa, u ktorého pôsobí len jeden vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom. Z § 7 som vybrala len časť, ktorá sa Vás pravdepodobne týka. Riaditeľka materskej školy bez právnej subjektivity nie je štatutárnym orgánom, takže ak je priamou nadriadenou všetkým zamestnancom, teda aj pedagogickému asistentovi, tak je tam vzájomná podriadenosť a nadriadenosť. V praxi sa to rieši tak, že predmetný zamestnanec, sa zaradí pod iného vedúceho zamestnanca obce. Malo by to byť upravené aj v organizačnom poriadku. Zákon č. 552/2003 Z. z. žiadne výnimky nerieši.

Renka70
legislatíva a riadenie

Ďakujem pekne za odpoveď.
Takže, keď riaditeľka upraví v organizačnom poriadku zamestnanca - pedagogického asistenta, tak že jeho priamy nadriadený bude starosta, tak by sa to takto mohlo zrealizovať?
Vďaka ešte raz za odborné rady.

Maria Pavlikova
legislatíva a riadenie

Starosta, prípadne prednosta obecného úradu, ak je takáto funkcia zriadená.

Renka70
legislatíva a riadenie

Ďakujem za odpoveď.