6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Renka70
Renka

Dobrý deň
Prosím Vás o radu:
Ak má kvalifikovaná učiteľka pre 1. stupeň ZŠ ukončené aj v MPC v Prešove priebežné vzdelávanie 12.6.2006 so zmeraním na tému Etická výchova na 1. stupni ZŠ , môže vyučovať etickú výchovu kvalifikovane?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Renka

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov prvého stupňa základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel. II. časť. Na vyučovanie etickej výchovy na prvom stupni základnej školy v 13. bode. Ak jej vzdelanie zodpovedá tomu, čo je tam uvedené ako ďalšie vzdelávanie, tak je kvalifikovaná aj na vyučovanie etickej výchovy.

Renka70
personalistika

Áno, tam som to našla, je tam napísané študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň, to má splnené, a ďalšie doplnenie je dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v MPC skončené do 31. augusta. Naša pani učiteľka ukončila v MPC priebežné vzdelávanie v roku 2006. Z toho mi potom vyplýva, že nie je kvalifikovaná.
Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
personalistika

Ak nemá absolvované dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v MPC skončené do 31. augusta 2010, ale nejaké iné, tak je nekvalifikovaná. dobre to pozrite na osvedčení.

Renka70
personalistika

Na osvedčení je napísané, že učiteľka absolvovala priebežné vzdelávanie podľa § 6 vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov, ktoré navštevovala od 11. 1.20006 do 12. 6. 20006 v počte 80 hodín so zameraním na tému Etická výchova na 1. stupni ZŠ. Nie je to dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v MPC , nie je kvalifikovaná.
Ďakujem Vám za radu.

Maria Pavlikova
personalistika

Súhlasím s Vami. Pravdepodobne bolo určené pre kvalifikovaných učiteľov etickej výchovy.