1 príspevok / 0 nový
riannama
Ria

Prosím o odpoveď na otázku, ktorý legislatívny predpis upravuje delenie žiakov na skupiny na stredných školách (cudzie jazyky, TSV, ETV, NBV)