9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Janka Hagarová
Riadiaci príplatok

Dobrý deň. Zriaďovateľ má zo zákona nárok na určenie výšky riadiaceho a osobného príplatku riaditeľa. Chcem sa opýtať, či je potrebné písomné zdôvodnenie zníženia riadiaceho a odňatie osobného príplatku.
Ďakujem. Pekný deň.

Maria Pavlikova
Riadiaci príplatok

Samozrejme.

Janka Hagarová
osobný a riadiaci príplatok

p. Pavlíková, ďakujem pekne. Ešte Vás poprosím nasledovné:
ak by išlo o zamestnanca, platí
§10 (3) O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.
(5) Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov návrh na zníženie alebo odobratie osobného príplatku.

Čo sa týka riaditeľa, platí
§ 26
(1) Vedúcemu zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, určí plat podľa § 4 ten, kto ho do funkcie ustanovil, ak osobitný predpis neustanovuje inak - TEDA STAROSTA - nemusí to s nikým prerokovať?

§4 (7) Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu - NIE JE TAM ALE UVEDENÉ, ŽE MUSÍ UVIESŤ AJ DôVOD ZMENY - zníženia, odňatia príplatkov.
Neviete mi poradiť, kde by som to našla? Ďakujem. Pekný deň.

Maria Pavlikova
Osobný a riadiaci príplatok

Všetko platí tak ako ste to citovali zo zákona.
Vedúcemu zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, určí plat podľa § 4 ten, kto ho do funkcie ustanovil, ak osobitný predpis neustanovuje inak - TEDA STAROSTA - nemusí to s nikým prerokovať?
Aj toto platí, ale treba to pochopiť tak, že kde sa uvádza pojem zamestnávateľ, tam je nahradený pojmom starosta voči riaditeľovi. Ostatné platí, veď riaditeľ je zamestnancom školy. Aj riaditeľovi treba zdôvodniť zmeny v plate. V obciach to asi nenavrhuje príslušný vedúci - lebo ho niet, ale v mestách by mal návrh podávať prednosta úradu, prípadne vedúci odboru - oddelenia školstva. Starosta nie je oprávnený porušovať zákon a konať svojvoľne ani voči riaditeľovi. Nemôžeme očakávať, že v zákone o odmeňovaní bude mať starosta vyčlenené paragrafy. Platia rovnako pre každého zamestnávateľa aj pre starostu, ktorý koná za zamestnávateľa v tomto prípade.

Janka Hagarová
Osobný a riadiaci príplatok

P. Pavlíková, ďakujem krásne, ste zlatá.
P. riaditeľka teda podá žiadosť o zdôvodnenie odňatia osobného príplatku a zníženie riadiaceho v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. v platnom znení.

(5) Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov návrh na zníženie alebo odobratie osobného príplatku.

Prerokovanie pre starostu platí, že to má prerokovať s našimi odbormi v ZŠ?

Ďakujem. Pekný deň.

Maria Pavlikova
Osobný a riadiaci príplatok

Riadiaci príplatok nemusí zdôvodňovať, ale musí byť priznaný najmenej na spodnej hranici rozpätia. Zbytočne si bude pani riaditeľka podávať žiadosť, to sa nerobí, ak starosta nerešpektuje zákon, tak ho ani žiadosť neprinúti ani naša konverzácia na školskom portáli. Zbytočne si robíte starosti. Prípadne sa obráťte na kontrolóra obce.

Janka Hagarová
Riadiaci a osobný

Tak potom to nekorešponduje s predchádzajúcimi odpoveďami. Viem, že riadiaci musí byť zo zákona minimálny. Mne ide o to, či teda je zriaďovateľ povinný uviesť dôvod zníženia riadiaceho a odňatie osobného príplatku alebo nie.

Maria Pavlikova
Riadiaci a osobný

Mňa oslovilo vydavateľstvo Raabe, aby som pomohla školám pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov. Nie som tu na to, aby ste súhlasili s mojimi odpoveďami a už vonkoncom nie na to, aby som riešila Vaše osobné spory ani so starostom a ani so mnou.

Janka Hagarová
Riadiaci a osobný príplatok

Prepáčte, p. Pavlíková, nejde o vybavovanie sporov, iba o správne vystavené doklady v súlade so zákonmi, aby nám nejaký doklad nechýbal, keďže takýto prípad máme 1.x. Chcela som si to s Vami, ako skúsenou odborníčkou, iba prekonzultovať. Nejde o žiadny iný úmysel. Ďakujem za pochopenie. Pekný deň.