7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Jarina
Riaditeľ /Učiteľ ŠMŠ

Dobrý deň prosím Vás o odpoveď na dve otázky.
1.Môže sa neatestovaný učiteľ uchádzať o miesto riaditeľa školy .
2. Môže sa špeciálny pedagóg uchádzať o mieso učiteľa v ŠMŠ.
Ďakujem.
Jarina

Maria Pavlikova
Riaditeľ /Učiteľ ŠMŠ

Dobrý deň,
ak učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady pre danú školu, tak sa môže prihlásiť do výberového konania na miesto riaditeľa školy. v súčasnosti sa atestácia nevyžaduje. Na druhú otázku neviem odpovedať, keď neuvádzate vzdelanie.

Jarina
Učiteľ ŠMŠ

Ďakujem za odpoveď. Doplnenie k otázke č. 2
Ak ma učiteľka ukončené úplne vysokoškolské vzdelávanie (I. a II.st. ) v odbore špeciálna pedagogika + rozširujúce primárna pedagogika, môže vyučovať v Špeciálnej materskej škole. Ďakujem za doplnenie.

Maria Pavlikova
Učiteľ ŠMŠ

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Vaša pani učiteľka nemá vzdelanie zamerané na predškolskú pedagogiku, nie je kvalifikovaná učiteľka materskej školy a nemôže sa prihlásiť do výberové konanie na miesto riaditeľky materskej školy.

Jarina
Učiteľ ŠMŠ

Ďakujem Vám za usmernenie a odpoveď. Pokojné sviatky želám.

ive
Riaditeľ ZŠ

Dobrý deň,
prosím Vás, môže sa do výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ prihlásiť kvalifikovaný učiteľ II. stupňa s viac ako 10 r. praxou, kt. neabsolvoval funkčné vzdelávanie?
Vzťahuje na naňho § 90d ods. 7
(7)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nezískal profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca pred začiatkom výkonu tejto činnosti, absolvuje funkčné vzdelávanie alebo študijný program najmenej prvého stupňa zameraný na manažment výchovy a vzdelávania do 31. augusta 2026.
Vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Riaditeľ ZŠ

Dobrý deň,
do výberového konania na pozíciu riaditeľa základnej školy sa môže prihlásiť kvalifikovaný učiteľ II. stupňa s viac ako 10 r. praxou, ktorý neabsolvoval funkčné vzdelávanie. V plnej miere sa na neho vzťahuje § 90d ods.7 zákona č. 138/2019 Z. z. Dôležité je, aby podmienka funkčného vzdelávania nebola uvedená v podmienkach do výberového konania ako sa to z nevedomosti zákona často vyžaduje.