2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Emese Šikorová
riaditeľka MŠ

Dobrý deň! Som vo funkcií riaditeľa MŠ od 1. septembra 2014, podala som prihlášku aj na funkčné vzdelávanie . Mám ukončenú Strednú pedagogickú školu a vysokú školu 1. stupňa / predškolská elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených /
Mojou otázkou je, čí som kvalifikačne spôsobilá na funkciu riaditeľa MŠ? Za skorú odpoveď Ďakujem !

Maria Pavlikova
Riaditeľka MŠ

Vo funkcii riaditeľky materskej školy ste rok, teda pravdepodobne ste prešli výberovým konaním. Pri posudzovaní Vašej prihlášky do výberového konania zriaďovateľ bol povinný posúdiť plnenie kvalifikačných predpokladov na činnosť riaditeľky materskej školy. Vašim dosiahnutým vzdelaním ste kvalifikačne spôsobilá na funkciu riaditeľky materskej školy. Funkčné vzdelávanie ste povinná ukončiť do troch rokov od nástupu do funkcie a do 31. 12. 2016 musíte vykonať prvú atestáciu.