2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
MonikaKud
riaditeľka MŠ

Dobrý deň. Chcem sa zúčastniť výberového konania na riaditeľku MŠ. Od 1.1 2017 už musí mať aj 1. atestačnú skúšku. Keďže ju nemám vykonanú, je možné začať si ju a uchádzať sa o toto miesto alebo už musí byť ukončená a až vtedy je možné uchádzať sa o miesto riaditeľky? A kde sa dozviem viac o získaní a podmienkach pre vykonanie 1. atest. skúške pre učiteľky MŠ? Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Riaditeľka MŠ

Oznámenia o výberovom konaní na miesto riaditeľky materskej školy od 1. 1. 2017 musia obsahovať všetky podmienky podľa zákona č. 596/2003 Z. z.a tiež § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. Skutočnosť, že od 1. 1. 2017 sa bude vyžadovať 1. atestácie je v zákone od 1. 11. 2009 (viac ako 6 rokov) a určite sa nemôžete o toto miesto uchádzať od 1. 1. 2017, ak 1. atestáciu nebudete mať vykonanú. Doklad o vykonaní 1. atestácie musíte predložiť spolu s prihláškou do výberového konania. Podmienky vykonania atestácie sú uvedené v ôsmej časti zákona č. 317/2009 Z. z. a tiež vo vyhláške MŠ SR č. 445/2009 Z. z.