4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Janka Záslavova
Riaditeľka MŠ

Dobrý večer,
Chcela by som sa opýtať aké vzdelanie potrebujem ak tomu aby som sa mohla byť riaditeľka MŠ. Máš vyštudovanú Pedagogickú a sociálnu akadémiu (učiteľstvo a vychovavatelstvo pre MŠ) v Trenčíne, ukončený prvý stupeň vysokoškolského vzdelanie v odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s históriou.
Taktiež by som sa chcela opýtať na atestáciu, či je potrebné aby som ju absolvovala alebo mi postačí funkčné vzdelávanie.
Ďakujem za odpoveď. Sofia

Maria Pavlikova
Riaditeľka MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy a aj pre riaditeľku, sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Vašim vzdelaním spĺňate kvalifikačný predpoklad pre učiteľku materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. je byť zaradená v kariérovom stupni samostatná učiteľka materskej školy viac ako päť rokov. Do výberového konania nemusíte mať atestáciu ani funkčné vzdelanie. Momentálne platia prechodné ustanovenia zákona. Nepísaným predpokladom je znalosť školskej legislatívy.

Dóra Gyüre
Čo sa počíta ako nadčas? - priama/nepriama činnosť učiteľky MŠ

Učiteľka v MŠ zastupuje svoju kolegyňu:
V utorok by mala mať priamu činnosť s deťmi od 7:00 do 12:30, potom do 15:00 nepriamu činnosť (prípravy na ďalší deň) ale kvôli zastupovaniu ostáva s deťmi do 16:00.
Jej základný úväzok je 8 hodín/deň, z toho 5h 30min priamej činnosti a 2hod 30 min príprava na výchovnovzdelávaciu činnosť (môže odísť domov a pripravovať sa doma).
Čo sa v tomto prípade považuje za nadčas? Celých 3,5 hodín práce s deťmi navyše, alebo iba tá 1 hodina, ktorá ostane, ak odrátame z času tráveného s deťmi 8 hodín denného úväzku?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Čo sa počíta ako nadčas

Vaša pani učiteľka má nadčas 3,50 hod, pretože až po 16.00 hod sa môže ísť pripravovať na zajtrajší deň.