1 príspevok / 0 nový
ena77
Riaditeľka MŠ nespĺňa podmienky

Dobrý deň prajem.
Na funkciu riaditeľky MŠ bolo vypísané výberové konanie, ale rada školy uvedenú uchádzačku neschválila. Máme malú škôlku a len jedného pedagogického zamestnanca, aby bol zabezpečený chod škôlky starosta poveril riadením MŠ pedagogického zamestnanca, ktorý ale nespĺňa zákonom predpísané podmienky, kvalifikáciu áno, ale nemá 5 ročnú pedagogickú prax. Môžu sa vyvodiť voči obci nejaké postihy alebo sankcie za porušenie tejto podmienky? Uvedený zamestnanec, ktorý nespĺňa podmienky, už bol druhýkrát poverený riadením MŠ na 6 mesiacov. Ďakujem