5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana Haasová
Riaditeľky MŠ a 1.atestácia

Dobrý deň,

poprosím o radu, nakoľko máme riaditeľky MŠ, ktoré nám k 1.1.2017 nebudú spĺňať podmienku v zmysle § 34 ods.2 písmeno b) zákona č. 317/2009 z.z. ..., pripravujem odvolanie a pri spracovaní som narazila na fakt, že my ako zamestnávateľ by sme podľa § 3 ods. 8 a ods. 9 zákona č. 596/2003 z.z. ...

(8) Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj
a) na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],
b) ak neabsolvuje funkčné vzdelávanie alebo funkčné inovačné vzdelávanie v lehote podľa osobitného predpisu, 11)
c) na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len "minister"), ak budú zistené závažné nedostatky [§ 14 ods. 6 písm. j) a l)]; riaditeľa strednej zdravotníckej školy na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky.
(9) Ak zriaďovateľ odvoláva riaditeľa podľa odseku 7 písm. b) a c) a odseku 8 písm. b) a c), vyžaduje sa vyjadrenie príslušnej rady školy. Ak príslušná rada školy nepredloží vyjadrenie zriaďovateľovi do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie, zriaďovateľ môže riaditeľa odvolať aj bez vyjadrenia príslušnej rady školy.

Je potrebné vyjadrenie príslušnej rady školy aj keď sa jedná o 1.atestáciu. ?

Ďakujem za odpoveď

Prajem pekný deň a ostávam s pozdravom

Maria Pavlikova
Riaditeľky MŠ a 1. atestácia

Pri odvolávaní riaditeľky materskej školy z dôvodu nepredloženia vysvedčenia o vykonaní prvej atestácie k 1. 1. 2017 sa odvolajte na § 3 ods. 7 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. "zriaďovateľ odvolá riaditeľa za porušenie povinnosti a obmedzení vyplývajúcich z osobitného zákona. Osobitným zákonom je potom § 34 ods. 2 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z . Žiadať vyjadrenie rady školy vyplýva tak ako ste to uviedli v otázke, z § 3 ods, 9 zákona č. 596/2003 Z. z.

Monika Melichova
riaditeľka MŠ a 1 atestácia

Dobrý deň,
a čo v prípade, ak naša riaditeľka MŠ bude robiť 1 atestáciu v januári alebo vo februári 2017. Uviedla, že z dôvodu veľkého počtu nedostala termín do konca roka.
Ďakujem

skola210
Skúška vo februári

Dobrý večer. Aj my máme obdobný problém. Naša riaditeľka si bude robiť 1. atestáciu vo februári. Ako máme postupovať, keď nemáme žiadnu inú učiteľku, ktorá by spĺňa požadované vzdelanie. Môžeme to urobiť takto:
1. k 31.12.2016 odvoláme riaditeľku
2. poveríme zastupovaním tú istú osobu do času, kým vykoná 1. atestáciu
3. keď splní podmienky a vykoná atestáciu, zasa ju môžeme menovať za riaditeľku?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Riaditeľka MŠ a 1 atestácia

Pozrite odpoveď Monika Melichová.