5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
slotova
rigorózna skúška

prosím Vás o radu ohľadom platového zaradenia zamestnanca: špeciálny pedagóg ukončené VŠ štúdium II.stupńa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov náboženská výchova a etická výchova, doktorandské štúdium v inom odbore, rozširujúce štúdium doplnené vysvedčením o rozšírení pedagogickej pôsobnosti v odbore špeciálna pedagogika (poradenstvo), doplnené vysvedčením o špeciálnopedagogickej spôsobilosti pedagogika mentálne postihnutých a vykonaná rigorózna skúška v študijnom programe charitatívna a sociálna služba v študijnom odbore 3.1.14. sociálna práca
ďakujem
slotová

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška

Vaša zamestnankyňa je zaradená v kategórii odborný zamestnanec - špeciálny predagóg v CPPPaP alebo školský špeciálny pedagóg v škole ? A koľko odbornej praxe má, prípadne pedagogickej praxe v špeciálnom školstve. Doktorandské štúdium je PhD? Bolo by potrebné napísať všetko aj s časovými údajmi, kedy, ktoré vzdelanie ukončila a kde v tom čase pracovala.

slotova
rigorózna skúška

ďakujem za odpoveď a dopĺňam:
zamestnanec špeciálny pedagóg ukončené VŠ štúdium II.stupńa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov náboženská výchova a etická výchova ukončené v roku 2001, doktorandské štúdium ukončené v roku 2005 priznaný titul PhD.,rozširujúce štúdium doplnené vysvedčením o rozšírení pedagogickej pôsobnosti v odbore špeciálna pedagogika (poradenstvo) ukončené v roku 2009, doplnenie kvalifikačných predpokladov v študijnom programe špeciálna pedagogika, v špecializácii pedagogika mentálne postihnutých ukončené v roku 2013, a vykonaná rigorózna skúška v študijnom programe charitatívna a sociálna služba v študijnom odbore 3.1.14. sociálna práca ukončené v tomto roku t.j.2015.
Zamestnanec je doteraz zaradený do 10 platovej tarify a 2 pracovnej triedy, započítaná prax podľa doložených zápočtov rokov.
Má nárok byť zamestnanec zaradený do 11 platovej tarify a 2 pracovnej triedy na základe vykonanej rigoróznej skúšky?
ďakujem
slotová

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška

Na základe rigoróznej skúšky, ktorá bola vykonaná v roku 2015 nemožno špeciálneho pedagóga zaradiť do 11. platovej triedy, pracovná trieda dva.

slotova
Rigorózna skúška

veľmi pekne ďakujem