2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Iveta Kollárová
rigorózna skúška - zaradenie §30

Dobrý deň , skúsite sa mi vyjadriť k tejto otázke?

zamestnanec pracoval dlhé roky ako MOV - karierový stupeň - PZ s I.atestáciou /7. tr./

preradili ho na učiteľa - atestácia mu na učiteľa neplatí čiže je samostatný pedagóg /ostáva 7.tr./

má však urobenú rigoróznu skúšku z r. 2012 - čiže na zaradenie sa ho týka 414/2021 §30 odst.1 c) a môže byť zaradený do 8.tr.

no v úvode § 30 sa píše, že PZ ktorý bol najmenej 5 rokov zaradený v kariérovom stupni SAMOSTATNÝ PZ /on je preradený na učiteľa 3 roky/ sa zaradí do karierového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou /8.tr./

Myslíte že túto podmienku piatich rokov splnil keď bol ako MOV zaradení ako PZ s I.atestáciou ?
ak sme prišli na chybu teraz spätne sa mu doplatí rozdiel od platnosti zákona?

Ďakujem

Maria Pavlikova
rigorózna skúška - zaradenie §30

Dobrý deň,
trochu je mi nejasné Vaše zaraďovanie pedagogických zamestnancov. do platových tried. Aj samostatný pedagogický zamestnanec a pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou je v 7. platovej triede. Nepíšete nič o jeho vzdelaní, iba rigoróznu skúšku aj to neviem akú. Zaradenie do platovej triedy sa posudzuje na základe vzdelania, roky ukončenia a doby zaradenia v jednotlivých kariérových stupňoch.