1 príspevok / 0 nový
Dušan Topor
Rigorózne konanie po novom.

Dobrý deň,
Rád by som sa poradil so skúsenejšími kolegami ako je to s ukončením rigorózneho konania po 1. 9. 2019. V starom zákone boli priznávané pedagogickému zamestnancovi kredity, ktoré už nový zákon nepozná. Je priznávaný nejaký príplatok v tomto prípade podľa nového zákona?