2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Kaja2020
RNDr. zaradenie do plat. tarify

dobrý deň, prosím Vás do akej platovej tarify bude zaradená pani učiteľka s aprobáciou matematika, geografia, ktorá u nás od septembra nastupuje. Učí od roku 1994, v r. 2001 vykonala rigoróznu skúšku v odbore geografia kartografia - titul RNDr.

Maria Pavlikova
RNDr. zaradenie do plat. tarify

Za rigoróznu skúšku jej predchádzajúci zamestnávateľ mal uznať v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. náhradu prvej kvalifikačnej skúšky. Ak bude učiť kvalifikovane, zaradíte ju do 8. platovej triedy ako učiteľku s prvou atestáciou.