Dotknite sa skutočného sveta TECHNIKY!

Dátum: 
09.09.2019 - 13.09.2019
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty
  • Partneri

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva

vás pozýva

na bezplatné školenie pre pedagógov základných škôl pod názvom

Dotknite sa skutočného sveta TECHNIKY!

 

CIEĽ:

Rozvíjanie manuálnych zručností v kombinácii s rozvojom tvorivosti žiakov na 1. a 2. stupni základnej školy.

OBSAH:

☑ Predstavíme vám zaujímavé aktivity, využiteľné vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.

☑ Získate tipy a možnosť vyskúšať si bádateľsky poňatú výučbu, ktorá umožní vašim žiakom kreatívny prejav v širšom meradle.

☑ Vžijete sa do role svojich žiakov a vyskúšate si kombinovať rôzne materiály a spôsoby ich spájania. Vytvoriť vlastný tkáčsky stav, ozajstný kus látky, alebo len „obyčajnú“ papierovú škatuľku je pre žiakov, ktorí žijú v digitálnom svete, niečo neskutočné!

☑ Naučíme vás, ako takéto žiacke výtvory hodnotiť.

☑ Chýbať nebudú ani ukážky rozvoja priestorového uvažovania žiakov, či zapájania moderných digitálnych technológií do vyučovacieho procesu na hodinách pracovného vyučovania na 1. stupni a techniky na 2. stupni základnej školy.

PREČO:

Príďte si vyskúšať skupinovú prácu na konkrétnych úlohách a zistíte, ako žiakov motivovať v práci a tiež ako evaluovať ich produkty.

MIESTO A ČAS:

od 9. do 13. septembra 2019

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

90 minút


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Košice 09.09.2019 pondelok 08.30-10.00 Okresný úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Poprad 10.09.2019 utorok 08.30-10.00 Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Malá zasadacia miestnosť
Banská Bystrica 11.09.2019 streda 08.30-10.00 Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Trenčín 12.09.2019 štvrtok 08.30-10.00 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150
Bratislava 13.09.2019 piatok 08.30-10.00 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

Vedúci Oddelenia technickej výchovy na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni a vedúci Centra didaktických a multimediálnych výukových technológií

Absolvent doktorandského štúdia „Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní“. Jeho hlavným predmetom záujmu je využitie moderných technických výukových prostriedkov vo vzdelávaní a implementácia nových technológií najmä do výučby technicky orientovaných predmetov na základných školách. Výsledky metodickej a výskumnej činnosti publikuje v podobe celého radu odborných článkov, publikácií alebo úžitkových a priemyselných vzorov.

PRACOVNÉ ZOŠITY PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 3. a 4. ROČNÍK ZŠ

☀ Pracovné zošity Pracovné vyučovanie pre základné školy zodpovedajú obsahovému štandardu pre predmet Pracovné vyučovanie a disponujú odporúčacou doložkou z MŠVVaŠ SR.

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY PRI NÁKUPE PRACOVNÝCH ZOŠITOV PRACOVNÉ VYUČOVANIE:

VIAC INFORMÁCIÍ

PRACOVNÉ ZOŠITY TECHNIKA PRE 5., 6., 7., 8. a 9. ROČNÍK ZŠ

☀ Pracovné zošity Technika pre základné školy zodpovedajú obsahovému štandardu pre predmet Technika a všetky disponujú odporúčacou doložkou z MŠVVaŠ SR.

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY PRI NÁKUPE PRACOVNÝCH ZOŠITOV PRACOVNÉ VYUČOVANIE:

VIAC INFORMÁCIÍ

PRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA teraz môžete získať METODIKU TECHNIKA ZADARMO!

METODIKA TECHNIKA
Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ

☀ Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.
☀ Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
☀ Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
☀ Obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov.
☀ Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.

 

Pri objednávke 30 pracovných zošitov TECHNIKA (akákoľvek kombinácia ročníkov) uveďte do poznámky heslo: METODIKA TECHNIKA

VIAC INFORMÁCIÍ TU

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

✓ Okresnému úradu v Košiciach

✓ Mestskému úradu v Poprade

✓ Mestskému úradu v Banskej Bystrici

✓ Okresnému úradu v Trenčíne

✓ Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať pedagógom nové skúsenosti a informácie.