Neučme čítať len na slovenčine! 2

Dátum: 
23.09.2019 - 27.09.2019
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty
  • Videá
  • Partneri

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva

vás pozývajú

na bezplatné školenia pedagógov na 1. a 2. stupni ZŠ pod názvom

Neučme čítať len na slovenčine! 2

CIEĽ:

Rozvoj porozumenia textu u žiakov nácvikom štyroch základných čitateľských stratégií metódou Učíme sa navzájom.

OBSAH:

☑ A čo také sa stane, ak naši žiaci nebudú čitateľmi?

☑ Štyri základné čitateľské stratégie

☑ Podrobne o jednotlivých stratégiách

☑ Modelovanie stratégií učiteľom

☑ Problémy, ktoré sa vyskytujú u žiakov pri nácviku jednotlivých stratégií

☑ Modelový nácvik čitateľských stratégií s rôznymi textami a jeho analýza

PREČO:

Príďte pomocou praktických ukážok načerpať nové podnety a inšpirácie na rozvoj čítania s porozumením na základnej škole a podeľte sa o svoje skúsenosti s inými pedagógmi. Už dávno nie je pravdou, že rozvoj čítania s porozumením je v kompetencii výlučne slovenčinárov!

MIESTO A ČAS:

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

120 minút


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Košice 23.09.2019 pondelok 08.15-10.15 Okresný úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Poprad 24.09.2019 utorok 08.15-10.15 Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Malá zasadacia miestnosť
Banská Bystrica 25.09.2019 streda 08.15-10.15 Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Trenčín 26.09.2019 štvrtok 08.15-10.15 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150
Bratislava 27.09.2019 piatok 08.15-10.15 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň B

LEKTOR ŠKOLENÍ: Tibor Hujdič, propagátor čítania detí a deťom

Venuje sa skvalitňovaniu práce s textom vo vyučovaní prvého aj druhého stupňa. Vedie semináre pre učiteľov, knihovníkov a rodičov zamerané na otázku: Ako inšpirovať deti, aby sa stali celoživotnými čitateľmi? Zaoberá sa vyhľadávaním a propagovaním kvalitných kníh pre deti a mládež. S Iniciatívou za školské knižnice, tvorí stratégiu ako posúvať školské knižnice do budúcnosti. Bol autorom relácie „Detská knižnica“ o kvalitných knihách pre deti a mládež vysielanej v Slovenskom rozhlase.

Čítanie pre školákov od 8 do 10 rokov

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník základnej školy

Prinášajú krátke a pútavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci učia pracovať s textom. Obsahujú úlohy koncipované ako v Testovaní 5 a 9 či PISA, ktoré ich pripravia na ďalšie testovania.
VĎAKA NIM MÔŽETE:
☀ rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením,
☀ budovať ich pozitívny vzťah ku knihám,
☀ prehlbovať ich vnímanie medzipredmetových vzťahov,
☀ trénovať logické myslenie žiakov,
☀ naučiť žiakov hľadať súvislosti, podporiť využívanie získaných vedomostí v praxi.

 

Pre tých, ktorí majú radi zábavné čítanie

MEŇAVCE: VEĽKÝ TRESK

Sprievodca galaxiou medzi fyzikou a slovenčinou. Beletrizovaný pracovný zošit na rozvoj prírodovednej gramotnosti pre žiakov na 2. stupni ZŠ, ktorý obsahuje aj úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti a mnoho úloh na rozvoj kritického myslenia.
V beletrizovanom pracovnom zošite sa žiak od sprievodných postavičiek autora a meňavca Améba postupne dozvedá o rôznych fyzikálnych javoch, ale aj o jazykových, geografických či historických zaujímavostiach. Beletrizovaný náučný text dopĺňajú za každou kapitolou úlohy preverujúce pochopenie prečítaného textu, rozvíjajúce obsah kapitoly, ale aj podporujúce čitateľskú gramotnosť a tvorivé a kritické myslenie.
Pracovný zošit je ideálny na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Možno ho použiť na vyučovaní ako doplňujúci a rozširujúci materiál na hodinách fyziky, biológie, chémie, ale aj slovenského jazyka. Rovnako je vhodný pre detského čitateľa na čítanie na voľný čas ako záujmová literatúra.
Dielo kreatívnym spôsobom rozvíja prírodovednú gramotnosť žiakov 2. stupňa ZŠ. Zasahuje pritom aj do gramotnosti čitateľskej. Ide o jedinečné spracovanie tém z oblasti fyziky, chémie, biológie, ale aj z oblasti jazyka. Beletrizovaný text dopĺňajú úlohy podporujúce tvorivé myslenie. Autor vsadil na text s humorom a hravé úlohy.

 

Pre tínedžerov od 10 do 15 rokov

DAJ SI ČAS

Jedinečné zábavníky plné hlavolamov, zaujímavých textov, hádaniek, kvízov aj testov pre žiakov na 2. stupni ZŠ, ktorých predlohou je zábavno-súťažná relácia RTVS pre deti – DAJ SI ČAS.
DAJ SI ČAS I. –
Z histórie vedy a kultúry
DAJ SI ČAS II. –
Z histórie spoločnosti
DAJ SI ČAS III. –
Z histórie kontinentov (Afrika, Ázia, Antarktída)
DAJ SI ČAS IV. –
Z histórie kontinentov (Európa, Severná Amerika, Južná Amerika)

O vôbec prvom materiáli, ktorý na Slovensku rozvíja čitateľskú gramotnosť žiakov na 2. stupni základnej školy – zábavníku DAJ SI ČAS – priniesli reportáž aj v rámci relácie ON AIR v RTVS. Pozrite si reportáž o tom, čo všetko tento zábavník dokáže.

Konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko bola hosťom v štúdiu Ranných správ RTVS. Hovorila o testovaní čitateľskej gramotnosti PISA, o výsledkoch slovenských žiakov, ale aj o porovnaniach s ostatnými krajinami... Pozrite si rozhovor v štúdiu.

Výsledkom spolupráce odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a RTVS je populárno-náučný zábavník DAJ SI ČAS, ktorý vznikol podľa rovnomennej súťažnej relácie RTVS. Jeho printová podoba rozvíja u žiakov na druhom stupni základnej školy čitateľskú gramotnosť, rozvíja kritické myslenie a učí pracovať s textom. A to všetko zábavnou a hravou formou, na aké sme zvyknutí aj v samotnej televíznej relácii. Pozrite si dokrútku.

Pozrite si reportáž zo slávnostného vyhlásenia výsledkov celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 5, ktoré sa konalo koncom apríla v Zichyho paláci v Bratislave. Dovidenia zase o rok, priatelia čítania!

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

✓ Okresnému úradu v Košiciach

✓ Mestskému úradu v Poprade

✓ Okresnému úradu v Banskej Bystrici

✓ Okresnému úradu v Trenčíne

✓ Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať pedagógom nové skúsenosti a informácie.

☗ Domov