Nové nápady pre jazyky

Dátum: 
07.10.2019 - 11.10.2019
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty
  • Médiá
  • Partneri

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva

vás pozýva

na bezplatné školenie pre učiteľov základných škôl

NOVÉ NÁPADY PRE JAZYKY

Rozvoj jazykových zručností u žiakov v základných školách.

CIEĽ:

Jednoduchou, zábavnou a hravou formou priblížiť najmenším žiakom ich prvý cudzí jazyk. Správne využitie doplnkových materiálov pri výučbe jazykov pre rôzne ročníky základných škôl tak, aby sa diferencovala výuka podľa zručnosti žiaka.

OBSAH ŠKOLENÍ:

☑ Žiaci sa nemusia učiť iba izolované slová, ale ihneď od začiatku sa pomocou jednoduchého cudzieho jazyka (angličtiny) učia rozprávať o sebe, ako aj o ďalších témach, ktoré sa ich týkajú.

☑ Vysvetlenie princípov ako osviežiť hodiny angličtiny pre najmenších.

☑ Ako správne zaujať žiakov vo vyšších ročníkoch s rôznymi stupňami znalosti cudzieho jazyka, pomocou doplnkových materiálov, ako napr. hlavolamy, krížovky, hádanky, reálie, príbehy.

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ:

☑ Učitelia cudzích jazykov na ZŠ.

ČO VÁM UKÁŽEME:

☑ Aktivity, kde sa na výuku využívajú pesničky, (možnosť vyskúšať karaoke) riekanky, komiks.

☑ Možnosti ako motivovať žiakov zapojením ich zmyslov prostredníctvom didaktických cvičení – strihanie, lepenie, vyfarbovanie a podobne.

☑ Ako si osvojovať cudzí jazyk prostredníctvom jednoduchého príbehu.

☑ Správne používať lekcie na opakovanie učiva, vrátane sebahodnotenia.

☑ Budovanie slovnej zásoby, ktorá je blízka malým deťom.

☑ Ako správne využiť pomôcky pre učiteľov – obrázkové karty, kopírovateľné materiály, metodika k pracovnej učebnici.

☑ Nápady ako používať niektoré doplnkové materiály pri výuke.

MIESTO A ČAS:

od 07. do 11. októbra 2019

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

120 minút


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Košice 07.10.2019 pondelok 12.00-14.00 Okresný úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Ružomberok 08.10.2019 utorok 12.00-14.00 Mestský úrad, Námestie A. Hlinku 1 Prednášková miestnosť – 1. poschodie
Zvolen 09.10.2019 streda 12.00-14.00 Mestský úrad, Námestie slobody 22 Zasadacia miestnosť – prízemie
Trenčín 10.10.2019 štvrtok 12.00-14.00 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150 - 1. poschodie
Bratislava 11.10.2019 piatok 12.00-14.00 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C

Lektorka školení: Mgr. Martina Bednáriková MA

Bezplatné školenia nakladateľstva RAABE pre učiteľov cudzích jazykov povedie pani Mgr. Martina Bednáriková. Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. titul), ako aj britské a americké štúdiá na Karl Franzens Univerzite v rakúskom Grazi (MA titul). V rokoch 2013 a 2014 spoluorganizovala konferenciu pre učiteľov anglického jazyka ELT Forum v Bratislave a pôsobila aj ako členka Executive Committee Slovenskej komory angličtinárov. Certifikát CELTA, ako aj jeho rozšírenie CELTYL (Young Learners Extension) získala v roku 2014 v poľskom Krakove. Učila na rôznych jazykových školách anglický aj nemecký jazyk. Absolvovala veľa školení a kurzov nielen jazykového charakteru, ale aj učiteľského zamerania doma i v zahraničí.

V Edícii Matt the Bat pre prvákov vychádza:

Pracovná učebnica pre prvákov

☑ Moderná pracovná učebnica anglického jazyka pre prvákov približuje žiakom cudzí jazyk hravou formou.
☑ Kombinuje stránky klasickej učebnice a pracovného zošita.
☑ Prináša materiály vhodné aj pre heterogénne triedy.
☑ Špeciálne vytvorená pre prvý kontakt dieťaťa s anglickým jazykom.
☑ CD k pracovnej učebnici MATT the Bat 1 obsahuje nahrávky všetkých textov a cvičení.

Metodická učebnica pre učiteľa

☑ Poskytuje odbornú a metodickú podporu pri výučbe angličtiny.
☑ Prináša inšpirácie, ako pracovať s pracovnou učebnicou.
☑ Ponúka námety na cvičenia pre žiakov s rôznymi schopnosťami.
☑ Obsahuje prepis všetkých textov na počúvanie.

Materiály na kopírovanie

☑ Obsahuje 26 pracovných listov a 2 vystrihovacie šablóny netopiera Matta.
☑ Prináša rôzne varianty cvičení.
☑ Umožňuje individualizáciu pri precvičovaní preberaného učiva.

Obrázkové karty

☑ Súbor 72 obrázkových kariet so základnými slovíčkami.
☑ Hravou formou napomáha zapamätávaniu.

PONS – Jazykové učebnice a slovníky

☑ Učebné materiály určené na samoštúdium cudzích jazykov v domácom prostredí.
☑ Vhodné pre každého, kto sa chce naučiť cudzí jazyk.
☑ Ideálne pre tých, ktorí nemajú čas na návštevu kurzov, ale aj pre „večných“ začiatočníkov.
☑ Rýchle a efektívne učenie sa cudzieho jazyka.

VIAC INFORMÁCIÍ TU

LIBRE – Cudzojazyčná beletria

☑ Prináša takmer 200 pôvodných, ale aj adaptovaných diel velikánov svetovej literatúry, ako napríklad Alexandra Dumasa, Williama Shakespeara, Charlesa Dickensa, Daniela Dafoeho, Jane Austenovej, Charlotte Bronteovej a pod.
☑ Ide spravidla o úryvky zo známych diel, z ktorých každé je zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, precvičovanie istej gramatiky, či na obohatenie slovnej zásoby.
☑ Tituly sú dostupné v piatich jazykoch: vo francúzštine, nemčine, angličtine, taliančine a španielčine. Jednotlivé diela sú v ponuke RAABE odstupňované podľa veku čitateľov, resp. obťažnosti textov a gramatiky (A1-C2) na tri skupiny:
• deti vo veku od 5 do 10 rokov,
• staršie deti vo veku od 11 do 16 rokov,
• mladí nad 16 rokov a dospelí.

VIAC INFORMÁCIÍ TU

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

✓ Okresnému úradu v Košiciach,

✓ Mestskému úradu v Ružomberku,

✓ Mestskému úradu vo Zvolene,

✓ Okresnému úradu v Trenčíne,

✓ Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať pedagógom nové skúsenosti a informácie.

Sledujte nás, nech vám neujdú žiadne novinky a akcie, ktoré pre vás pripravujeme!

☗ Domov