Prírodovedná a astronomická gramotnosť škôlkarov. Viete, ako na to?

Dátum: 
19.08.2019 - 23.08.2019
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Lektori
  • Produkty
  • Videá
  • Partneri

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva

vás pozýva

na bezplatné školenie pre materinky pod názvom

Prírodovedná a astronomická gramotnosť škôlkarov.
Viete, ako na to?

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

☛ Ako rozvíjať prírodovednú a astronomickú gramotnosť detí v materskej škole pred vstupom do základnej školy v súlade so ŠVP pre MŠ?

☛ Ako podporovať u detí osvojenie si rozhodujúcich predpokladov na zvládnutie prírodovedných a astronomických schopností v budúcom období?

☛ Ako a prostredníctvom akých konkrétnych aktivít a činností je možné rozvíjať jednotlivé súčasti oboch gramotností?

ČO VÁM UKÁŽEME:

☑ ukážky a námety, ako prakticky plniť jednotlivé výkonové štandardy zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda podľa nového ŠVP pre materské školy,

☑ predstavenie možností rozvoja astronomickej gramotnosti na zábavných aktivitách,

☑ návody, ako vytvoriť u detí základ a rozvíjať bádateľské aktivity vychádzajúce z výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania (Inquiry-Based-Learning),

☑ námety na prácu s deťmi vo veku 4–6 rokov, ukážky využívania špecifických postupov podpory rozvíjania prírodovednej aj astronomickej gramotnosti.

PREČO:

Príďte pomocou praktických ukážok načerpať nové podnety a inšpirácie pri rozvíjaní prírodovednej a astronomickej gramotnosti detí.

MIESTO A ČAS:

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

90 minút


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Košice 19.08.2019 pondelok 08.30-10.00 Okresný úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Poprad 20.08.2019 utorok 08.30-10.00 Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Malá zasadacia miestnosť
Banská Bystrica 21.08.2019 streda 08.30-10.00 Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Trenčín 22.08.2019 štvrtok 08.30-10.00 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150
Bratislava 23.08.2019 piatok 08.30-10.00 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C

Lektorka školení: Mgr. Zuzana Grmanová

Už 28 rokov pracuje ako riaditeľka MŠ, posledné 4 roky ako zástupkyňa riaditeľa pre MŠ. MŠ, v ktorej pôsobí, spolupracuje s Trnavskou univerzitou v Trnave v oblasti náčuvovej praxi pre študentky VŠ, každoročne sa tak vzdelávacích aktivít z oblasti prírodovednej gramotnosti zúčastňujú aj študentky predškolskej pedagogiky. Lektorka pôsobila aj na MPC Trnava, kde externe lektorovala oblasť rozvoja grafomotorických zručností prostredníctvom výtvarných techník. V súčasnosti pracuje v materskej škole Spartakovská 5 a 6, Trnava, kde riadi dve elokované pracoviská s počtom 8 tried ako zástupkyňa riaditeľky pre MŠ. Venuje sa tiež publikačnej činnosti a lektorovaniu knižných publikácií.

PRACOVNÉ ZOŠITY V SÚLADE S INOVOVANÝM ŠVP PRE PREDPRIMÁRME VZDELÁVANIE V MŠ! Súbor siedmich pracovných zošitov pre deti vo veku 5 - 6 rokov je plný aktivít. Určený je na prácu v materských školách, ale aj pre aktívnych rodičov, ktorí majú záujem pracovať s deťmi doma.
 
7 vzdelávacích oblastí v Inovovanom ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ = súbor 7 pracovných zošitov pre deti vo veku 5 – 6 rokov
Súbor pracovných zošitov Škôlkar obsahuje 7 pracovných zošitov:
☀ Jazyk a komunikácia
☀ Matematika a práca s informáciami
☀ Človek a príroda
☀ Človek a spoločnosť
☀ Človek a svet práce
☀ Umenie a kultúra
☀ Zdravie a pohyb
 
PRACOVNÉ ZOŠITY PRINÁŠAJÚ:
☀ Netradičný formát.
☀ Kvalitný hrubý papier.
☀ Plnofarebnú tlač.
☀ Až 28 strán aktivít a zábavy v súlade s inovovaným ŠVP.
☀ V každom pracovnom zošite praktická 4-stranová tvorivá príloha ako darček.
 
PRELISTUJTE SI UKÁŽKU Z PRACOVNÉHO ZOŠITA Škôlkar - Jazyk a komunikácia

VIAC TU

Letíme do vesmíru

 
Jedinečný pomocník pre všetkých, ktorí sa radi pozerajú na oblohu. Beletrizovaný pracovný zošit, ktorý v detskej reči rozoberá základné astronomické javy a telesá.
 
Príbeh malej Kamilky, ktorá vďaka zábavným aktivitám spolu so starým otcom objavuje ďaleký vesmír. Pre všetkých, ktorí sa radi dívajú na oblohu, ale neznášajú nudné poučky. Tie sú totiž v našej knižke zakázané! Pripravte si ceruzky, nožnice a lepidlo a vydajte sa s nami na zábavný let! ŠTARTUJEME!
 
Svojím obsahom sa pracovný zošit opiera o štandardy, ktoré hovoria, čo by malo dieťa materskej školy a žiak prvého stupňa základnej školy o vesmíre vedieť.
 
Hravou formou dieťa spoznáva:
☀ Orientáciu podľa úkazov (zmena tvaru Mesiaca, pohyb telies po oblohe)
☀ Spoznávanie súhvezdí
☀ Objekty slnečnej sústavy
☀ Objekty, ktoré môžeme vidieť ďalekohľadom
☀ Skúmanie vesmíru

VIAC TU

 
Metodická príručka Letíme do vesmíru pomôže učiteľom MŠ a prvého stupňa ZŠ efektívne pracovať s pracovným zošitom Letíme do vesmíru tak, aby deti tému vesmírnych tajomstiev a astronomických javov ľahko a rýchlo pochopili.
 
Metodická príručka obsahuje vzdelávacie ciele, pomôcky, odporučený postup jednotlivých vzdelávacích aktivít, aj riešenia úloh zadaných v pracovnom zošite pre deti - Letíme do vesmíru. Tiež obsahuje prehĺbenie vedomostí o preberanej téme pre učiteľov a informácie o možnostiach s voľne prístupným počítačovým programom Stellarium, pomocou ktorého môžu deti vesmírne javy a telesá aj priamo pozorovať.
 
Svojím obsahom sa metodická príručka opiera o štandardy, ktoré hovoria, čo by malo dieťa materskej školy a žiak prvého stupňa základnej školy o vesmíre vedieť. Pre učiteľov, ktorí sa s astronomickou problematikou doposiaľ nestretli, autorka spracovala výber základných informácií potrebných na základnú orientáciu v danej problematike.
 
Metodická príručka, so zámerom zvýšiť názornosť preberanej problematiky, ponúka aj zaujímavý bonus – možnosti využitia programu Stellarium a aj jednoduchý návod na realizáciu daného úkazu v tomto programe. Interaktívny program Stellarium je voľne stiahnuteľný a je určený na vzdelávacie účely na všetkých stupňoch vzdelávania. Ide o interaktívny počítačový program, ktorý nám zobrazí nočnú oblohu tak, ako ju môžeme vidieť v skutočnosti. Poskytuje nám však aj omnoho viac. Vďaka nemu sa napríklad môžeme posúvať v čase a v priestore, môžeme ho aktívne ovládať a využívať tak možnosti, ktoré nám ponúka.
 

VIAC TU

Poznáte pracovné zošity Škôlkar?

Chcete pracovať s deťmi v súlade s Inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole? Súbor siedmich pracovných zošitov pre deti vo veku 5 - 6 rokov je plný aktivít. Presvedčte sa o tom, aké benefity vám práca s nimi prináša.

Pracovné zošity Škôlkar v Dámskom klube?

Pozrite si rozhovor Soni Mullerovej s doc. PhDr. Zuzanou Petrovou, PhD. - lektorkou a spoluautorkou RAABE o tom, ako s pracovnými zošitmi Škôlkar môžu pracovať aj rodičia doma. Dnes už naozaj nemusíme nechávať výchovu a vzdelávanie detí len na materskú školu. Spoznávať svet okolo nás je predsa veľká zábava. O to viac, ak sa to deje spolu s rodičmi.

 

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

✓ Okresnému úradu v Košiciach

✓ Mestskému úradu v Poprade

✓ Mestskému úradu v Banskej Bystrici

✓ Okresnému úradu v Trenčíne

✓ Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať maternikám nové skúsenosti a informácie.


PARTNER ROADSHOW

☗ Domov