5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
japarapapa
rozhodnutia RŠ

Dobrý deň,

prosím o radu - po zápise žiaka do prvého ročníka vydá riaditeľ školy rozhodnutie o jeho prijatí, následne na základe splnenia podmienok stanovených legislatívou rozhodne o o povolení odkladu povinnej školskej dochádzky.
Jedná sa mi o nasledovné :
v nasledujúcom školskom roku platí rozhodnutie o prijatí, ktoré bolo vydané pôvodne pred odkladom PŠD a nie je nutné už vydávať žiadne ďalšie rozhodnutia a žiak nastúpi do prvého ročníka, alebo je potrebné rozhodnutie o odklad zrušiť a vydať ďalšie rozhodnutie o prijatí?

Ďakujem

J. Sýkora
Rozhodnutie riaditeľa školy

Dobrý deň, v predmetnom prípade rozhodnutie riaditeľa školy pre účely prijatia žiaka je vydané a účinné. Doplňujúce rozhodnutie o odklade na obdobie jedného školského roka bolo vydané po účinnosti rozhodnutia o prijatí. Následne sa rozhodnutie o odklade dochádzky zruší a pôvodné rozhodnutie zostane v účinnosti i naďalej. V takom prípade nie je potrebné vydať nové rozhodnutie. Spomínam súčasne, že všetky tieto typy rozhodnutí sú jednostranné právne úkony a podliehajú overeniu (v postavení finančnej operácie) základnou finančnou kontrolou.
J. Sýkora

Nicole
Rozhodnutie riaditeľa školy

Otázka na p. Sykoru:
píšete, že tieto jednostranné právne úkony podliehajú overeniu z hľadiska finančnej kontroly. To zn., že na týchto rozhodnutiach by mali byť pečiatky o vykonaní ZFK? s príslušnými podpismi? Viem, že na rozhodnutí o výške platby do ŠKD - napríklad - toto podlieha ZFK. Ale na rozhodnutí o prijatí žiaka je pre mňa novinka. Kde by som si to mohla naštudovať? Vďaka.

J. Sýkora
Rozhodnutie riaditeľa školy

Dobrý deň, podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov je finančnou operáciou právny úkon. Rozhodnutie riaditeľa je v postavení jednostranného právneho úkonu, ktorý sa spája s právami/povinnosťami fyzickej osoby. Z predmetného dôvodu podlieha overeniu ZFK ako finančná operácia. Overí sa súlad so zákonom podľa ktorého je rozhodnutie vydané prípadne i interným aktom (ak je k dispozícii). Zároveň spomínam, že i v tomto prípade musia byť rozhodnutia overené zásadou kontroly štyroch očí pri odsúhlasení vykonania finančnej operácie.

Nicole
Rozhodnutie riaditeľa školy

Ďakujem za podrobné vysvetlenie.