1 príspevok / 0 nový
Tovarňáková
Rozhodnutie o vykonaní pedagogickej praxe

Dobrý deň.
Chcela by som sa informovať či riaditeľ základnej školy vydáva rozhodnutie o povolení vykonať pedagogickú prax pre študenta vysokej školy a na základe čoho vydáva takéto rozhodnutie. Alebo stačí pre študenta vyplniť iba ním dodané tlačivo.
Ďakujem.