2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
lucia labudova
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre MŠ

Dobrý deň, p. Pavlíková,

prosím Vás o radu. Pracujem ako samostatná učiteľka MŠ, vyštudovala som:
SŠ Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
VŠ Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácii SJL-PSY
2-ročné rozširujúce štúdium Školský psychológ.
Mám záujem absolvovať rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre MŠ.

Otázka: Ukončením rozširujúceho štúdia ŠP pre MŠ sa mi uzná vysokoškolské vzdelanie? Znamená to aj zaradenie do 7.platovej triedy?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť, oddiel A. Prečo chcete absolvovať rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre materské školy, keď v špeciálnej materskej škole nepracujete. Absolvujte rozširujúce štúdium v programe zameranom na predškolskú pedagogiku, a to podľa bodu 1 citovanej prílohy k vyhláške.