5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Blanka Šramková...
Rozširujúce štúdium - uznanie príplatku

Dobrý deň. Poprosím Vás o informáciu, či mám nárok na príplatok za ukončenie rozširujúceho štúdiu - primárna pedagogika.
Mám ukončenú predprimárnu pedagogiku + vychovávateľstvo (stredná škola - 1994)
2.st. vysokoškolského vzdelania - Majster odbornej výchovy (MGR. ukončené 2012)
RŠ - primárna pedagogika (ukončená júl 2021)

Posledné tri roky som pracovala na základnej škole na pozícií samostatný vychovávateľ, rozširujúce štúdium som mala uvedené a schválené v pláne vzdelávania a momentálne opäť nastupujem na rovnakú základnú školu na pozíciu samostatný vychovávateľ.

Pán riaditeľ mi neuznal príplatok z dôvodu toho, že nepracujem na pozícií učiteľ, ale vychovávateľ a preto nemám nárok na príplatok. Ak by som pracovala ako učiteľ, tak by mi príplatok priznal.

Ďakujem veľmi pekne za informáciu, či mám alebo nemám nárok na vyplácanie príplatku.

Blanka Š.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium - uznanie príplatku

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. .z sa prizná pedagogickému zamestnancovi v sume 12 % z platovej tarify patovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený. Podľa ods. 6 uvedeného paragrafu príplatok za profesijný rozvoj nepatrí pedagogickému zamestnancovi, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti. Dajte si posúdiť Vašu kvalifikovanosť na vychovávateľa, ale aj na učiteľa. Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. takúto kombináciu vzdelaní nepozná, aspoň ja som ju nenašla.

Blanka Šramková...
Rozširujúce štúdium - uznanie príplatku

Ďakujem pekne za odpoveď.

-po ukončení strednej pedagogickej školy som získala kvalifikáciu - učiteľ MŠ a vychovávateľ

- po ukončení externého vysokoškolského štúdia som získala titul Mgr. a kvalifikáciu - Učiteľ profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľ technických odborných predmetov

- a po ukončení rozširujúceho štúdia primárnej pedagogiky - kvalifikácia učiteľ prvého stupňa
základnej školy

Keďže mám kvalifikáciu ako učiteľ MŠ, vychovávateľ a aj učiteľ na I. stupni, tak podľa zákona spĺňam kvalifikačné predpoklady na príplatok. Len v súčasnosti pracujem ako vychovávateľ v ŠKD a nie ako učiteľ na I. stupni. A preto mi príplatok riaditeľ nepriznal.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium - uznanie príplatku

Ste kvalifikovaný učiteľ aj kvalifikovaný vychovávateľ. Načo ste v predchádzajúcej otázke písali o majstrovi odbornej výchovy. Na príplatok máte nárok.

Blanka Šramková...
Rozširujúce štúdium - uznanie príplatku

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Pekný deň.