2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Domk
Rozširujúce vzdelanie

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom potreby rozširujúceho štúdia v odbore filozofia. Mám vyštudovanú katolícku teológiu, 6. ročné štúdia/ako kňaz, ukončené na Univerzite Komenského. Moje štúdium zahŕňa aj štátnicu z filozofie, pedagogiky a teológie. Môžem s touto štátnicou z filozofie kvalifikovane učiť občianskú náuku alebo je potrebné dorobiť si rozširujúce štúdium tohto odboru.

Maria Pavlikova
Rozširujúce vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu občianska náuka na základnej škole sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, III. časť 14. bod. Teológia tam uvedená nie je, ja si nedovolím posúdiť, či štátnica z filozofie, nahradí celé štúdium filozofie. Určite chýba aj doplňujúce pedagogické štúdium, ktorým získate pedagogickú spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti a tiež na vyučovanie predmetu občianska náuka.