8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Jana Dzukova
Rozširujúci modul funkčného vzdelávania

Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o radu a usmernenie týkajúce sa rozširujúceho modulu funkčného vzdelávania.

Som zástupkyňa riaditeľa školy a funkčné vzdelávanie som ukončila 23.10.2014. V súčastnosti som absolvovala jeden rozširujúci modul funkčného vzdelávania. Je potrebné absolvovať aj ďalšie moduly a koľko hodín vzdelávania musím absolvovať? Je pravda, že jeden modul na uznanie rozširujúceho funkčného vzdelávania nestačí?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Rozširujúci modul funkčného vzdelávania

V § 47 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. sa uvádza, že základný modul a najmenej jeden rozširujúci modul funkčného vzdelávania úspešne absolvuje vedúci PZ a vedúci OZ okrem riaditeľa najneskôr do 4 rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho PZ alebo výkonu činnosti vedúceho OZ. V súčasnosti je postačujúci jeden rozširujúci modul funkčného vzdelávania.

Iveta Mišiaková
Zaradenie vychovávateľky ŠKD v ZŠ

Dobrý deň,
prosím o radu, či môže byť zaradená vychovávateľka ŠKD v ZŠ ako samostatný vychovávateľ v PT 7, ak má vzdelanie:
VŠ 2 st. Mgr. - VŠ Zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v BA - št.program Sociálna práca (r.2013), Katolícka Univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta- doplňujúce pedagoické štúdium - Pedagogický kompetenčný rámec v rozsahu 100 hodín (záverečná skúška: Pedagogika a špeciálna pedagogika, Psychológia)- r.2021.
Za Vašu trpezlivosť a ochotu vopred ďakujem a prajem pekný deň

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD v ZŠ

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Na to, aby bola Vaša vychovávateľka kvalifikovaná, musí mať absolvovaný rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ ako je to uvedené v oddiele A v bode 6 písm. d) uvedenej vyhlášky. Nepíšete roky ukončenia jednotlivých štúdií, ani nástup do prvého pracovného pomeru, tak neviem inak odpovedať, iba všeobecne.

Iveta Mišiaková
Zaradenie vychovávateľky ŠKD v ZŠ

upresňujem :
VŠ 2 st. Mgr. - VŠ Zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v BA - št.program Sociálna práca - ukončené v r. 2013.
Katolícka Univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta- doplňujúce pedagoické štúdium - Pedagogický kompetenčný rámec v rozsahu 100 hodín (záverečná skúška: Pedagogika a špeciálna pedagogika, Psychológia) ukončené v 06/2021.
na ZŠ začala pracovať od 04/2019 ako začínajúci vychovávateľ a bola zaradená do PT6, s podmienkou splnenia podmienok podľa osob.predp.
Po ukončení adapt.vzdelávania bola zaradená do PT7 ako samostatný vychovávateľ.
Rozumiem tomu správne, že ešte dva roky môže ostať v PT7 - až do absolvovania rozširujúceho modulu DPŠ - vychovávateľstvo?

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD v ZŠ

Ak ste Vašej vychovávateľke dali podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., tak pred uplynutím lehoty štyri roky, vyzvete zamestnankyňu, aby Vám do termínu uplynutia lehoty predložila doklad o získaní kvalifikačného predpokladu. Do uplynutia termínu bude zaradená v 7. platovej triede.

Peter Hruška 4
Funkčné vzdelávanie po 1.1.2022

Dobrý deň,

chcel by som Vás poprosiť o informáciu či je ešte nevyhnutné, aby som absolvoval nejaké funkčné rozširujúce vzdelávanie ak som v marci 2019 ukončil funkčné vzdelávanie (podľa § 38 zákona č. 317/2009 Z. z.) v rozsahu 200 hodín a následne v auguste 2021 rozširujúci modul funkčného vzdelávania (podľa §47 a §48 zákona č. 138/2019 Z. z. ) v rozsahu 90 hodín.
Nerozumiem celkom tomu v akom rozsahu sa absolvované 200 hodinové funkčné vzdelávanie z 03/2019 premietne do rozsahu základného modulu funkčného vzdelávania od 9/2021. (vo vyhláške 361/2019 sa spomína rozsah základného modulu najmenej 90 hodín). Čiže z 200 hodinového sa stane 90 hodinové? Alebo je hlúposť a zaráta sa v rozsahu 200 hodín?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Funkčné vzdelávanie po 1.1.2022

Bohužiaľ od 1. 9. 2019 je funkčné vzdelávanie pre mňa tak nezrozumiteľné, že nedávam stanoviská v tejto oblasti. Vo Vašom prípade Vám dám do pozornosti § 90d novelizovaného zákona č. 1382019 Z. z., hlavne ods. 2, prípadne sa informujte u svojho zriaďovateľa, alebo na regionálnom úrade školskej správy.