4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jojopejo
Rozviazanie pracovného pomeru

Dobrý deň,

v našej škole p. vychovávateľku, ktorá má zmluvu na dobu neurčitú, na polovičný úväzok a pracuje v CVČ, ktoré je zriadené v priamej pôsobnosti základnej školy, V súčasnej dobe je p. vychovávateľka na rodičovskej dovolenke. Po návrate z RD jej nedokážeme naplniť úväzok vychovávateľky v CVČ (deti nemajú záujem o jej záujmový útvar). P. Vychovávateľka má kvalifikáciu vyučovať SJL a TSV, avšak nedokážeme je poskytnúť ani polovičný úväzok v kategórii učiteľ. Vedeli by sme poskytnúť max. iba 6 hodín.

Prosím o radu a usmernenie:
Môžeme s ňou rozviazať pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov?
Musíme jej ponúknuť prácu v kategórii učiteľ alebo v inej kategórii pedagogického zamestnanca?

Ďakujem za radu.

Maria Pavlikova
Rozviazanie pracovného pomeru

Dobrý deň,
ak je situácia taká ako píšete, tak po návrate z rodičovskej dovolenky pani vychovávateľke situáciu vysvetlíte a ponúknete jej tých 6 hodín, prípadne aj iné hodiny, t. j. každé voľné miesto v škole bez ohľadu, či spĺňa kvalifikáciu a kategóriu. Urobíte to písomne, tzv. ponukové konanie za prítomnosti svedkov. Ak ponúknutú prácu odmietne, je daný výpovedný dôvod z organizačných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

atachment
Rozviazanie pracovného pomeru so 65. ročným zamestnancom

Dobrý deň,
kedy sa dá u tohto zamestnanca hovoriť, že ukončil pracovný pomer dohodou z dôvodu dosiahnutia 65 rokov a tým získať pri odstupnom o 1 mesiac naviac?

Ak zamestnanec dosiahne vek 65 rokov 29.06.2023 môže dostať výpoveď z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov k 30.06.2023?

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Rozviazanie pracovného pomeru so 65. ročným zamestnancom

Dobrý deň,
v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. pracovný pomer pedagogického zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Zamestnávateľ skončí pracovný pomer zo zákona, s odvolávkou na § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. ale nedáva výpoveď podľa Zákonníka práce, pretože taký výpovedný dôvod neexistuje a teda nedá sa skončiť ani dohodou v zmysle Zákonníka práce so zvýšeným odstupným. Môže sa v tomto prípade skončiť hocikedy v tomto školskom roku, najneskôr 31. 8. 2023.