6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
SaMa
SaMa

Prosím o vysvetlenie. Pracujem ako asistent učiteľa v špeciálnej škole. Mám znížený úväzok na 80%. V práci som od 8,00-14,00 hod. Kopírujem aj napriek tomu celý úväzok učiteľa (23 hod) alebo iba alikvotnú časť na základe zníženého úväzku? Riaditeľ rozhodol, že budem ako asistent v triede, ku ktorej som pridelený, aj iným vyučujúcim učiteľom (t.j. v mojom prípade 25 vyuč.hod - to je moja priama pedagogická činnosť)). Má na to riaditeľ právo, alebo mám nárok napr. na náhradné voľno za tieto hodiny? Vychádzam z toho, čo je napísané v zákone, že asistent kopíruje úväzok učiteľa. Dodržiava sa v tomto prípade zákon? Čas mimo vyučovania som ako dozor pri žiakoch v jedálni, v šatni, na chodbe, podľa potreby.

Maria Pavlikova
SaMa

Je nezlučiteľné, aby ste mali úväzok 80 % a vyučovaciu povinnosť 25 hodín. V každom prípade máte 2 alebo 3 hodiny nadčasu pri plnom úväzku, podľa toho, koľko hodín vyučovacej povinnosti má učiteľ, ku ktorému ste pridelený. Váš pracovný čas v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. tvorí rovnako ako učiteľovi čas priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a ostatné činnosti spojené s výchovno-vzdelávacou činnosťou.

SaMa
Úväzok asistenta učiteľa

Dakujem za odpoveď... Mne bolo prezentované, že pokiaľ som v pracovnej dobe plním nariadenia nadriadeného bez rozlíšenia priamej a ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti.

Anna Galadikova
Úväzok asistenta učiteľa

Ja mám ten istý problém ako SaMa. Úväzok mám 5.hod. priamej práce ( t.j. 4 hod. s pani učiteľkou v triede Variant C, potom idem do triedy s druhou p. učiteľkou Variant A. Po skončení vyučovania som do 13.00.hod s deťmi na obede, ako asistentka vychovávateľa). Pracujem v kuse, s malou prestávkou na desiatu cca. 15. minút, keď sa vymeníme v triede s pani učiteľkou cez veľkú prestávku, lebo deti nemôžeme nechať samé bez dozoru. Keď som sa pýtala p. riaditeľky, či mám aj ja nárok na nepriamu prácu, povedala mi, že ona rozhoduje o tom, kde a koľko hodín budem pracovať s deťmi. Na nepriamu prácu nemám nárok.

Eva Pavlikova
Vychovávateľka a učiteľka v MŠ

Dobrý deň prajem, chcem sa spýtať
p. Pavlikovej : mam úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou odbor chémia, ďalej VŠ zdravotníctva a sociálnej práce stupeň Mgr., robím si malý doktorát PhDr. na VŠ soc. práce... Avšak, teraz mam možnosť ísť pracovať ako vychovávateľka do ŠKD na základnej škole...moja otázka : aká platova trieda mi prislúcha? Aké vzdelanie mi treba absolvovať aby som bola kvalifikovaná a aby som postúpila v platovej triede? To isté by ma zaujímalo ak by som išla pracovať ako učiteľka do MŠ.... Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a rady

Maria Pavlikova
Vychovávateľka a učiteľka v MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre činnosť učiteľky materskej školy alebo vychovávateľky a aj ostatných pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Táto vyhláška bude od 1. 9. 2019 zrušená, ale neznamená to, že nová vyhláška bude vyžadovať odlišné kvalifikačné predpoklady. Vy ste nekvalifikovaná pre obidve činnosti. Ak by Vás prijali, zaradili by Vás pravdepodobne do platovej triedy šesť a dali podmienku získať požadované vzdelanie. Je to na rozhodnutí riaditeľa, kto mu bude zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces.