1 príspevok / 0 nový
Janka Maťašovská
Segregácia rómskych detí

Prosím Vás o stanovisko k nasledujúcemu problému:
Legislatíva EÚ a slovenský právny poriadok zakazuje diskrimináciu a segregáciu žiakov na základe ich etnicity. Školský zákon výslovne zakazuje segregáciu vo vzdelávaní. Chcem sa opýtať - ak obec postaví školu z vlastných finančných prostriedkov a túto navštevujú iba deti z rómskej osady (nemusia dochádzať do inej školy a v novej škole majú 100 % dochádzku), ide o separáciu rómskych žiakov a porušenie zákona? Chápe sa to ako diskriminácia? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.