2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
signum
signum

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím o radu:

Vychovávateľ na školskom internáte ukončil v r. 2014 učiteľstvo (dejepis + obč. náuka).
Od r. 2017 doteraz pôsobí ako vychovávateľ na školskom internáte.
V lete r. 2021 ukončil rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra v rozsahu 210 hodín.
Požiadal vedenie o priznanie príplatku za profesijný rozvoj.
Má na tento príplatok nárok???
A ak áno, v akej výške???

Ďakujem za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
signum

V § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. je určené, že príplatok patrí pedagogickému zamestnancovi. Nerozlišuje kategórie. V tom prípade by ste mu mali vyplácať príplatok za rozširujúce štúdium vo výške 6 % platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený od nasledujúceho mesiaca po doručení žiadosti po dobu siedmich rokov. za podmienky, že nemá vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g uvedeného zákona. Od 1. 1. 2022 sa bude tento príplatok vyplácať vo výške 12 %.