2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
signum
signum

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím o radu:

Od nového školského roka prijímame vychovávateľa do školského internátu, ktorý má ukončené:
- stredoškolské vzdelanie na SOŠ ako mechanik,
- bakalársky titul dosiahol štátnou skúškou v študijnom programe "animácia voľnočasových aktivít" v študijnom odbore teológia (2017)
- magisterský titul dosiahol štátnou skúškou v študijnom programe "probačná a mediačná práca" v študijnom odbore teológia (2019)

Ako ho zaradiť ?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
signum

Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z, príloha č. 3. Ak berieme do úvahy vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, tak k nemu je povinný získať DPŠ na získanie kvalifikačného predpokladu pre pracovnú činnosť v kategórii vychovávateľ. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa by mohlo spĺňať kvalifikačný predpoklad uvedený v oddiele B 14. bod. Zaradíte ho podľa toho, či ide o prvý pracovný pomer, či úspešne absolvoval adaptačné vzdelávanie a pod., ktoré si nemám skutočne ako domyslieť.