2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
signum
signum

Vychovávateľ ŠI

Dobrý deň pani Pavlíková,
prosím o info:
záujemca o prácu vychovávateľa na školskom internáte má dosiahnuté vzdelanie Bc. - ukončené v r. 2021 na Fakulte prír. vied: geológia, technická mineralógia. Má DPŠ na získanie pedagogickej pôsobnosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť na SOU(ukonč. 2002), pedagogická FA UK - ako majster odborného výcviku (1999-2009).
Od júna 2021 doteraz pôsobí ako majster odborného výcviku.
Čo je potrebné doplniť, aby mohol vykonávať prácu vychovávateľa na stredoškolskom internáte a ako ho možno zaradiť???
Ďakujem krásne za odpoveď a prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
signum

Dobrý deň,
i napriek tomu, že sa pýtate pod iným menom, moja odpoveď je rovnaká. Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Váš uchádzač je nekvalifikovaný ako vychovávateľ. Ak Bc. vzdelanie ukončil v roku 2021, musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na pracovnú činnosť v kategórii vychovávateľ. Pravdepodobne sa dá uplatniť § 83 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. V tom prípade ho zaradíte do 6. platovej triedy.