2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
skola210
ŠJ-príplatok za riadenie vedúcej

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či má nárok vedúca školskej jedálne na príplatok za riadenie, keď v ŠJ je zamestnaná jedna kuchárka na plný úväzok a pomocná sila na 5 hod. denne. Ďakujem.

Maria Pavlikova
ŠJ-príplatok za riadenie vedúcej

Príplatok za riadenie sa poskytuje vedúcemu zamestnancovi podľa § 8 zákona č. 553/2003 Z. z., a to v rámci rozpätia percentuálneho podielu platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený. Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa určíte podľa prílohy č. 6 k tomu zákonu. Príplatok za riadenie určí zamestnávateľ s prihliadnutím na náročnosť riadiacej práce. Vedúcej školskej jedálne patrí príplatok za riadenie v IV. stupni riadenia, a to 3 -20 %. Keďže riadi dve zamestnankyne, tak jej príplatok za riadenie určíte v spodnej hranici rozpätia.