1 príspevok / 0 nový
Gabriela Delinčáková
ŠKD

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či má riaditeľ školy právo požadovať od rodičov potvrdenie o zamestnaní z dôvodu prijatia/neprijatia jeho dieťaťa do ŠKD. Uvedené má súvis s tým, že počet detí navštevujúcich ŠKD je limitovaný a riaditeľ chce prijať v prvom rade deti zamestnaných rodičov až potom deti, ktorých rodičia sú nezamestnaní, resp. na MD.