4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mirka3006
ŠKD

Dobrý deň, ak mám 2. stupeň VS odbor Sociálny.práca snadväzujúce Doplňujúce pedagogické štúdium, som na prácu vychovávateľky v ŠKD kvalifikovaná? Záverečné skúšky mám Všeobecná pedagogika, Psychológia a Didaktika vyučovacích predmetov. Za odpoveď ďakujem

Maria Pavlikova
ŠKD

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. nie ste kvalifikovaná vychovávateľka v školskom klube detí na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a patrí Vám zaradenie do 6. platovej triedy. Chýba Vám pedagogika voľného času alebo mimoškolská pedagogika, resp. od 1. 9. 2019 budete musieť absolvovať v súlade s § 44 zákona č. 138/2019 Z. z. rozširujúci modul. Nepíšete odkedy pracujete v školstve.

Mirka3006
ŠKD

Ako vychovávateľka pracujem od 1.9.2019. Ak tomu dobre rozumiem napriek tomu,že mám ukončené DPS na to, aby som bola kvalifikovaná vychovávateľka potrebujem minimálne pomaturitne štúdium na strednej škole a budem zaradená do 6. platovej triedy?

Maria Pavlikova
ŠKD

V predchádzajúcej odpovedi som neuviedla, že potrebujete minimálne pomaturitne štúdium na strednej škole a budete zaradená do 6. platovej triedy, ale že budete musieť absolvovať v súlade s § 44 zákona č. 138/2019 Z. z. rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia. zameraný na vychovávateľstvo a potom budete zaradená do 7. platovej triedy.