2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
evkac
ŠKD

Dobrý deň, prosím o radu zaradenia do platovej triedy -vychovávateľka ŠKD. Ďakujem

SŠ - Združená poľnohospodárska
Bc - Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 2011
Mgr - Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 2015
SŠ - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 2022

Maria Pavlikova
ŠKD

Vaša vychovávateľka je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa je povinná absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ, a to podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, bod 6.