1 príspevok / 0 nový
petite
ŠKD s NKS

- Je v poriadku, ak mám už 2. rok všetky deti s NKS iba ja. Žiadna integrácia...
- Dopoludnia som v prípravnom roč. NKS ako asistent a popoludní mi k nim prichádzajú žiaci 1., 2., 3. roč. s NKS. Spolu je ich14
. - Nie som špec.pedagóg, mám skončenú SPgŠ a 15 rokov praxe
- Ako sa brániť, ak na ďalší rok také odd. nechcem. Je to pre mňa záťaž. A neraz aj nebezpečné...
Ďakujem za odpoveď.